Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Lapkričio 12 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Milda Busilaitė37. Milda Busilaitė, UAB „Šiaulių vandenys" inžinierė:

Domiuosi Šiaulių miesto aplinkos gerinimo problemomis bei jų sprendimais. Mus supantis oras, vanduo ir dirvožemis yra pagrindiniai žmogaus egzis­tencijos elementai, todėl ekologinė aplinkos būklė turi būti vienas svar­biausių dalykų valdžios, visuomenės, žiniasklaidos bei visų mūsų dėme­sio centre.

Visuomeninio rinkimų komiteto Valerijaus Simulik judėjimas „Už Šiaulius“ kandidatų sąrašas

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai