Valerijus Simulik
2022 Gruodžio 9 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

LIONS

Mano draugai, su kuriais mes padedame kitiems – tai tarptautinis „Lions“ klubas. Mano bičiulis įtraukė mane į šią veiklą, kurios esmė – padėti silpnesniems, žmonėms su negalia, turintiems regėjimo problemą. Padedame įvairioms švietimo įstaigoms, globojame nepilnamečių mergaičių koloniją. Aš priklausau Vilniaus Šv. Kristoforo „Lions“ klubui, o iš viso šalyje – apie 50 klubų.

Bendradarbiaujame

Bičiuliai, su kuriais esame sukūrę ir kuriame įvairius projektus, kad būtų gaunamos lėšos Dainų, Romuvos, Šiaulių universiteto gimnazijoms ir kitoms švietimo įstaigoms. Galiu pasidžiaugti gautu finansavimu Mažajam universitetui steigti, kurio pagrindas – neformalus vaikų ir suaugusiųjų švietimas laisvu lauku. Jis prieinamas visiems, nes yra nemokamas.

Įdomu prisidėti ir prie jaunimo, kultūrinės, visuomeninių organizacijų veiklos – įvairių koncertų, pramoginių, tautinių šokių, „Dainų dainelės“ konkurso rėmimo. Taip pat draugaujame su sporto mokyklomis – rūpinamės apranga, inventoriumi, turnyrais, dovanomis, prizais. Užsiimame įvairių sporto renginių organizavimu – moksleivių krepšinio lyga, boulingo čempionatas, paplūdimio tinklinis ir kt.

Malonu, kada prie gerų darbų prisideda ir kiti – džiugina glaudūs santykiai su Taivaniu. Jo atstovų dėka gavome kompiuterių klasę žmonėms su negalia. „Šaltinio“ vaikų globos namams kartu su E. Žakariu pasirūpinome lėšomis renovacijai, taip pat ir kitoms mokykloms, darželiams.

Taip pat su įvairių draugų pagalba Šiauliams buvo gautas rentgeno aparatas vėžio prevencijai, kuris iki šiol buvo tik Vilniuje ir Kaune. Iškovojome lėšų magnetiniam rezonansui, Motinos ir vaiko klinikai.

Kartu su parlamentine Šiaulių bičiulių grupe dirbdami išvien gauname nemažą finansinę paramą Šiauliams. Sėkmė lydi tik dirbant kartu, stengiantis dėl savo miesto. Romuvos gimnazijai, Dainų vidurinei mokyklai, Kryžių kalnui, „Sandoros“ katalikiškai mokyklai gautos nemažos lėšos registruojant įstatymų pataisas, einant ir rašant prašymus, derintis, ieškant galimybių.

Savanoriški saugos būriai

2009-ųjų pabaigoje buvau vienas iš savanoriškų saugos būrių (SSB) iniciatorių ir steigėjų. Mes, šiauliečiai, pirmieji šalyje įkūrėme tokią organizaciją. Kai paskelbėme, kad SSB pradėjo veiklą, buvo daug besidominčių iš visos Lietuvos. Buvo ir daug skeptikų, pranašavusių, kad SSB nebus veiksminga organizacija. Taip neatsitiko.

Kita vertus, įsteigti tokią organizaciją, juolab pirmiems, nebuvo paprasta. Reikėjo daug pastangų, svarbiausia, turėti komandą tikrai atsidavusių savo miestui žmonių, energingų, sąžiningų. Mes įkūrėme SSB per keturis mėnesius.

Ir šiandien Savanoriški saugos būriai – didelis būrys įvairaus amžiaus šiauliečių, nuo moksleivių iki garbaus amžiaus žmonių, savo laisvalaikį, energiją, net savo asmenines lėšas savanoriškai aukojančių vardan saugesnių ir gražesnių Šiaulių.

Dauguma SSB narių yra policijos rėmėjai, kartu su policijos patruliais budi miesto gatvėse, per renginius. Aš ir pats aktyviai dalyvauju tokiuose budėjimuose.

Nuolat teikiame ir teiksime visokeriopą paramą sunkiai gyvenantiems, vienišiems šiauliečiams. Esu įsitikinęs, kad, bendradarbiaudami su bendruomenių vadovais, suteiksime efektyvią paramą gyventojams ir jų šeimoms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga.

Malonu, kad Savanoriškų saugos būrių veiklą labai palankiai vertina Šiaulių gyventojai. Dėkoju visiems SSB rėmėjams, organizacijoms, bendruomenėms bei įstaigomis, su kuriomis bendradarbiaujame.

Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai