Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2019 Sausio 22 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Aušrelė  Šalkauskienė3. Aušrelė Šalkauskienė, Respublikinės Šiaulių ligoninės strateginio valdymo direktorė:

Stengsiuosi, kad žmonių sveikata visada būtų atskaitos tašku, kai sprendžiami miestui svarbūs klausimai. Visada būsiu pusėje tų žmonių, kurie gina miestą nuo oro ar aplinkos teršėjų, visada būsiu su tais, kuriems svarbiausia – žmogaus sveikatos išsaugojimas, stiprinimas.

Tam, kad kiekvienas šiaulietis prireikus galėtų pasinaudoti pačiomis moderniausiomis medicinos technologijomis, moderniausiais tyrimais, reikia ne tik gydytojų, visų sveikatos sistemoje dirbančių žmonių žinių ir patirties – reikia ir investicijų. 

Visuomeninio rinkimų komiteto Valerijaus Simulik judėjimas „Už Šiaulius“ kandidatų sąrašas

Už Šiaulius

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai