Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2019 Sausio 22 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Arenijus Ganusauskas48. Arenijus Ganusauskas, UAB „Teledema" Šiaulių regiono vadovas:

Darbas tiesiogiai susijęs su bendravimu su žmonėmis. Bendrauju su pensininkais, moksleiviais, studentais, darbininkais, verslininkais, todėl labai gerai žinau, ką ir kaip žmonėms „skauda“ gyvenant mūsų gimtuosiuose Šiauliuose. Turiu daug žinių ir patirties, kaip kurti verslą. Labai tikiuosi, kad tapęs Šiaulių miesto Tarybos nariu prisidėsiu prie naujų darbo vietų kūrimo Šiauliuose.

Visuomeninio rinkimų komiteto Valerijaus Simulik judėjimas „Už Šiaulius“ kandidatų sąrašas

Už Šiaulius

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai