Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 4 iš 45 > >>

Valerijus Simulik

Pastaruoju metu daug dėmesio sulaukė Lietuvos migracijos sistema, kuri kaip rašoma  nesusidoroja su prašymų nagrinėjimo srautais išduoti vizas ir leidimus gyventi,  viešoje erdvėje girdime nusiskundimų dėl klientų aptarnavimo. Susidaro įspūdis, kad migracijos departamentas tampa nepajėgus tinkamai ir kokybiškai atlikti savo funkcijas, todėl iškilo būtinybė reformuoti visą migracijos sistemą. Tik keista ir gaila, kad nesigilinama ir nežiūrima objektyviai kokios priežastys lemia tuos trukdžius.

Pastarųjų metų  migracijos tendencijos rodo, kad atvykstančiųjų srautai nemažėja. Senieji kariniai konfliktai nėra išspręsti ar suvaldyti, be to  kyla vis nauji konfliktai,  didėja nestabilumas ir skurdas daugelyje pasaulio vietų. Todėl tiek Europos Sąjungos, tiek ir Pasauliniu mastu migracijos  keliamiems iššūkiams teikiamas vis didesnis dėmesys.

Just. Marcinkevičius yra sakęs, mūsų tauta turi ilgą ir garbingą istoriją, prasidėjusią su pirmąja knyga, pirmąja mokykla, pirmuoju laikraščiu... Šiandien, švęsdami Valstybės šimtmetį, prisiminkite, kad tik mūsų senolių ir protėvių fizinės ir dvasinės energijos dėka turime išlikusią savo kalbą, raštą, kultūrą, todėl Tėvynės ateitis- kiekvieno žmogaus ateities garantija.

Sveikindamas gražios šventės proga linkiu neprarasti pasitikėjimo ir pasigėrėjimo savo tauta, santarvės ir tolerancijos, žmogiškumo- to, ką žmogus laiko ir jaučia savo sieloje. Gražios ir prasmingos šventės.

LR Seimo narys, Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas Valerijus Simulik

Bendras Baltijos Asamblėjos Ekonomikos, energetikos ir inovacijų komiteto ir Gamtos išteklių ir aplinkosaugos komiteto posėdis. Dalyvauja mūsų draugai ir partneriai iš BENELUX ir GUAM tarpparlamentinių organizacijų. Tematika - Švari energija; Atsinaujinanti energetika; 36-osios BA sesijos rekomendacijų įgyvendinimas - dėl Baltijos valstybių elektros energijos tinklų sinchronizavimo su Europos elektros tinklais; dėl regioninės dujų ir elektros rinkos; dėl Astravo AE; dėl dujotiekio Nord Stream bei kiti klausimai.

Lankėmės Europos Tarybos posėdžių salėje ir Europos Žmogaus Teisių Teisme. Visa tai skirta ginti žmonių teises kai išnaudotos visos nacionalinių teisinių priemonių arsenalas. Tikrai keistai atrodo kai nacionaliniai teismai, o tiksliau valstybė naudodama visus valstybinius išteklius - tiek finansinius, tiek žmogiškuosius - pralaimi EŽTT ir po to negeba sutvarkyti procesinius dalykus, kad nepažeistų žmonių teisių. Suprantu žmones, kurie nesusidūrė su tuo "teisingumu", tai ir nesupras... Bet kas jau susidūrė, tie mane supranta...

Nukentėjusiųjų teisių padėtis Lietuvoje, esama situacija, kokie vyksta pokyčiai bei perspektyvos... Kalbamės Seime konferencijoje tiek su valstybinėmis institucijomis tiek ir su nevyriausybininkais.

Sausio 26 d. Seime vyko konferencija „Nukentėjusiųjų teisės Lietuvoje: pokyčiai ir perspektyvos“, kurios tikslas – pažvelgti į nukentėjusiųjų teisių užtikrinimą iš skirtingų perspektyvų, pristatant teisėjų, teisėsaugos pareigūnų, socialinių darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų atstovų praktinę patirtį.

Šiuolaikiniame baudžiamajame procese nukentėjusysis yra viena svarbiausių figūrų, tačiau tyrimai liudija, kad jo padėtis neretai priklauso nuo pareigūnų, prokurorų, teisėjų asmenybės bruožų bei gebėjimo suprasti pažeidžiamą nukentėjusiojo padėtį. Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, sveikindamas konferenciją, apibūdino pareigūno santykį su nukentėjusiuoju – pareigūnas turi gebėti ne tik klausti, bet ir išklausyti. Sveikindamas konferenciją, Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininkas Valerijus Simulikas sakė, kad nusikaltimų aukų teisinis statusas, socialinė apsauga tiesiogiai priklauso nuo valstybėje galiojančių teisės normų, jų veiksmingo taikymo, tačiau taip ir nuo bendro visuomenės supratimo ir empatijos. Nukentėjusiųjų teisių apsauga yra neatsiejama nuo pasitikėjimo valstybe, nuo mūsų žmonių saugumo jausmo ir orumo užtikrinimo. Tuo tarpu Lygių galimybių kontrolieriaus užsakymu 2017 m. atlikta apklausa, Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimai, kiti tyrimai, liudija, kad visuomenėje empatijos nukentėjusiesiems trūksta, vyrauja nuomonė „auka pati kalta“, nukentėjusiuoju dažnai nepasitikima, o policijos pareigūnai, prokurorai bei teisėjai yra visuomenės dalis. Dėl to nukentėjusieji atsiduria sunkioje situacijoje, neapsaugomi nuo pakartotinio smurto. Tokią nuomonę išsakė V. Simulikas.

Valerijus Simulik

Mielieji,

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Laisvė – tai didžiausia kiekvieno žmogaus ir visos tautos vertybė.

Atraskime jėgų būti vieningi šiandien, ryt ir visados.

Linkiu prasmingų ir gėrį kuriančių darbų, vertų iškovotos Laisvės.

Šiandien, sausio 12 d., penktadienį, kaip  LR Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas ir su Baltijos Asamblėjos Prezidiumo nariais Janu Vucanu (Janis Vucans) ir Romualdu Ražuku (Romualds Ražuks) įteikėme Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Baltijos Asamblėjos medalį.

Garbingas apdovanojimas, kurio šūkis „Ubi concordia, ibi victoria“ (liet. kur sutarimas, ten pergalė), šalies vadovei skirtas už ypatingus nuopelnus stiprinant Baltijos šalių vienybę ir skatinant bendradarbiavimą.

Valerijus Simulik

 

Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai