Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2020 Vasario 19 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 4 iš 45 > >>

Bendras Baltijos Asamblėjos Ekonomikos, energetikos ir inovacijų komiteto ir Gamtos išteklių ir aplinkosaugos komiteto posėdis. Dalyvauja mūsų draugai ir partneriai iš BENELUX ir GUAM tarpparlamentinių organizacijų. Tematika - Švari energija; Atsinaujinanti energetika; 36-osios BA sesijos rekomendacijų įgyvendinimas - dėl Baltijos valstybių elektros energijos tinklų sinchronizavimo su Europos elektros tinklais; dėl regioninės dujų ir elektros rinkos; dėl Astravo AE; dėl dujotiekio Nord Stream bei kiti klausimai.

Lankėmės Europos Tarybos posėdžių salėje ir Europos Žmogaus Teisių Teisme. Visa tai skirta ginti žmonių teises kai išnaudotos visos nacionalinių teisinių priemonių arsenalas. Tikrai keistai atrodo kai nacionaliniai teismai, o tiksliau valstybė naudodama visus valstybinius išteklius - tiek finansinius, tiek žmogiškuosius - pralaimi EŽTT ir po to negeba sutvarkyti procesinius dalykus, kad nepažeistų žmonių teisių. Suprantu žmones, kurie nesusidūrė su tuo "teisingumu", tai ir nesupras... Bet kas jau susidūrė, tie mane supranta...

Nukentėjusiųjų teisių padėtis Lietuvoje, esama situacija, kokie vyksta pokyčiai bei perspektyvos... Kalbamės Seime konferencijoje tiek su valstybinėmis institucijomis tiek ir su nevyriausybininkais.

Sausio 26 d. Seime vyko konferencija „Nukentėjusiųjų teisės Lietuvoje: pokyčiai ir perspektyvos“, kurios tikslas – pažvelgti į nukentėjusiųjų teisių užtikrinimą iš skirtingų perspektyvų, pristatant teisėjų, teisėsaugos pareigūnų, socialinių darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų atstovų praktinę patirtį.

Šiuolaikiniame baudžiamajame procese nukentėjusysis yra viena svarbiausių figūrų, tačiau tyrimai liudija, kad jo padėtis neretai priklauso nuo pareigūnų, prokurorų, teisėjų asmenybės bruožų bei gebėjimo suprasti pažeidžiamą nukentėjusiojo padėtį. Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, sveikindamas konferenciją, apibūdino pareigūno santykį su nukentėjusiuoju – pareigūnas turi gebėti ne tik klausti, bet ir išklausyti. Sveikindamas konferenciją, Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininkas Valerijus Simulikas sakė, kad nusikaltimų aukų teisinis statusas, socialinė apsauga tiesiogiai priklauso nuo valstybėje galiojančių teisės normų, jų veiksmingo taikymo, tačiau taip ir nuo bendro visuomenės supratimo ir empatijos. Nukentėjusiųjų teisių apsauga yra neatsiejama nuo pasitikėjimo valstybe, nuo mūsų žmonių saugumo jausmo ir orumo užtikrinimo. Tuo tarpu Lygių galimybių kontrolieriaus užsakymu 2017 m. atlikta apklausa, Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimai, kiti tyrimai, liudija, kad visuomenėje empatijos nukentėjusiesiems trūksta, vyrauja nuomonė „auka pati kalta“, nukentėjusiuoju dažnai nepasitikima, o policijos pareigūnai, prokurorai bei teisėjai yra visuomenės dalis. Dėl to nukentėjusieji atsiduria sunkioje situacijoje, neapsaugomi nuo pakartotinio smurto. Tokią nuomonę išsakė V. Simulikas.

Valerijus Simulik

Mielieji,

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Laisvė – tai didžiausia kiekvieno žmogaus ir visos tautos vertybė.

Atraskime jėgų būti vieningi šiandien, ryt ir visados.

Linkiu prasmingų ir gėrį kuriančių darbų, vertų iškovotos Laisvės.

Šiandien, sausio 12 d., penktadienį, kaip  LR Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas ir su Baltijos Asamblėjos Prezidiumo nariais Janu Vucanu (Janis Vucans) ir Romualdu Ražuku (Romualds Ražuks) įteikėme Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Baltijos Asamblėjos medalį.

Garbingas apdovanojimas, kurio šūkis „Ubi concordia, ibi victoria“ (liet. kur sutarimas, ten pergalė), šalies vadovei skirtas už ypatingus nuopelnus stiprinant Baltijos šalių vienybę ir skatinant bendradarbiavimą.

Valerijus Simulik

2017 m. gruodžio 13 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (toliau - Komitetas) pasitvirtino aktualiausias žmogaus teisių užtikrinimo požiūriu iniciatyvas, kurias 2018 m. ketina pateikti Europos Komisija.

Kaip ir ankstesniais metais, Komitetas toliau svarstys  pasiūlymus dėl veiksmingos migracijos politikos įgyvendinimo ir bendros prieglobsčio sistemos tobulinimo.

Taip pat, Komitetas tęs  pasiūlymų dėl bendros skaitmeninės rinkos sukūrimo svarstymą. Komiteto nuomone, svarbu sukurti efektyviai veikiančius mechanizmus, leidžiančius kovoti su netikra informacija, neapykantą ir terorizmą skatinančiu turiniu, platinamu interneto platformose, o taip pat užtikrinti  privatumą, duomenų apsaugą ir vartotojų teises.

Žmogaus vertės matas yra ne jo išorinis blizgesys ar fizinė jėga, bet dvasios stiprybė, tikslų nuoširdumas ir noras augti- žmogus yra toks, kokios jo mintys. Vis labiau materialėjančioje visuomenėje ,,kitokiam“ gyventi ne visada lengva, bet tikrasis žmogiškumas turbūt tada labiausiai ir matomas- žmogus turėtų ateiti į pagalbą kitam, be to, pasak J. V. Gėtės, kiekvienam duota užtektinai jėgų, kad įgyvendintų tai , kuo yra įsitikinęs. Svajokite ir tikėkite svajonių įgyvendinimu, nes jos kiekvieną Jūsų padarys tvirtesnį, didesnį ir geresnį, ir niekada neabejokite savimi- kai susiduria srovė ir uola, visada nugali srovė – ne jėga, o atkaklumu. Išlikite vidinės stiprybės ir orumo pavyzdžiu šalia esantiems- nuo likimo siųstų išbandymų neapsaugotas niekas.

 

Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai