Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Vasario 25 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 3 iš 42 > >>

Malonu buvo Seime priimti ir pabendrauti su Izraelio Kneseto nare M.K. Michal Rozin. Izraelio ir Lietuvos bendradarbiavimas yra ilgametis ir turintis daug galimybių į ateitį.

AValerijus Simulik

Akimirkos iš Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos " Teisės viršenybė ir konstitucinė justicija šiuolaikiniame pasaulyje ". Pradžia graži, daug gražių žodžių apie žmogaus teises.

AValerijus Simulik

Mūsų gimtieji Šiauliai pasitinka 781-ąjį rudenį, į gimtadienio šventę sukviesdami ne tik miestiečius, bet ir kitus plačiai po skirtingas vietas išsibarsčiusius kraštiečius. Būdami vieno miesto vaikai, jauskitės atsakingi už tą vietą, už jos istoriją, kultūrą ir žmones, nes gimtinėje visa ko pradžia- šaknys, žemė, dangus, iš čia išauga tauta. Pasak Vydūno, ,,asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje.“ Išlikite vieningi, kantrūs ir išmintingi, o siekiai tegu visada pralenks laimėjimus.

Šviesios, gražios ir prasmingos šventės.

LR Seimo narys, Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas Valerijus Simulik

Valerijus Simulik

Kąrantys paraudę šermukšnių karoliai primena, kad artėja ruduo, kurio pradžia sutampa su gražia švente- Mokslo ir žinių diena, į suolus sukviečiančia visus besimokančius. Linkiu, kad eidami sunkiu pažinimo keliu, kuris kupinas galimybių, bet nestokoja ir nusivylimų, nepasiduotumėte  nevilčiai ir drąsiai žengtumėte pirmyn, nes žmogaus tikslas, pasak O. Mandino, ,,tapti kalnu, o ne susitraukti į smiltelę.“ Tegu netrūksta išminties, savitarpio supratimo, darnos ir jėgų sumanymams įgyvendinti.

Gražios ir prasmingos šventės!

LR Seimo narys Valerijus Simulik

Savanoriški saugos būriai prižiūri tvarką Šiaulių dviračių lenktynėse 2017.

AValerijus Simulik

Per kiekvienus rinkimus ar reikšmingas progas nuolat yra kalbama apie asmeninę atsakomybę už nuveiktus ar nenuveiktus darbus, už priimtus ar nepriimtus sprendimus, už padarytą žalą ar skriaudą. Taigi – asmeninė atsakomybė yra vertybė ar tik deklaracija drebinanti orą. Suprasdamas, kad daugeliui žmonių atsibodo ši ir kitos su politikų veidmainystę susijusios temos vis dėlto rizikuoju išsakyti poziciją.

Viešumoje viena po kitos pasirodo istorijos apie tai, kaip savivaldybė teismuose pralaimi bylas ir turi padengti ne tik nuostolius laimėjusiai pusei, bet ir apmokėti išlaidas savo bei nukentėjusiojo  advokatui.

Viešumoje matome keletą labai aiškių pavyzdžių. „Šiaulių futbolo akademijos“ direktorius Saulius Lesnickas neteisėtai buvo atleistas iš pareigų, dėl to Šiaulių miesto savivaldybė turėjo sumokėti apie 21 tūkst. eurų (darbo užmokestis už praleistą laikotarpį, išlaidos advokatams, žyminis mokestis ir kt.). Šios išlaidos atsirado dėl to, kad Šiaulių miesto meras Artūras Visockas atleisdamas S.Lesnicką viršijo mero įgaliojimus (pagal teismo nutartį).

Liepos 6-ąją švenciame Valstybės dieną- suvienytos Lietuvos valdovo, kunigaikščio Mindaugo karūnavimo šventę.

Brangieji lietuviai, semkimės stiprybės iš Valstybės praeities, branginkime Tėvynę, kurioje gyveno mūsų protėviai, kurioje gyvename ir mes.

Švęskime ir didžiuokimės savo Valstybe, būkime vieningi, kurkime Valstybę jos piliečių labui ir naudai.

Panašu, kad per kelis mėnesius Šiauliuose gerokai pasikeitė politinė situacija. Gegužės pabaigoje pagaliau patvirtinta dar kovą dramatiškai „pramesta“ 2016 metų  mero Artūro Visocko veiklos ataskaita parodė labai įdomią situaciją miesto taryboje.

Tiems, kurie atidžiai nesekė įvykių, priminsiu – kovo 30 dieną Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai pritarė tik 13 tarybos narių, net 12 - tą kartą susilaikė. Gegužės 25 dieną tarybos posėdyje už mero ataskaitą balsavo jau 18 tarybos narių, 5 balsavo prieš, 4 susilaikė. Nuomonė pasikeitė dėl gautos „papildomos informacijos“?

Visai nesistebėčiau ir nekritikuočiau keičiančių nuomonę. Tiek realiam, tiek politiniame gyvenime pasitaiko visko – išgirsti naujų argumentų, pamatai naujas aplinkybes, kurių iki šiol nebuvai įvertinęs. Galų gale, diskusijoje pamatai, kad geriau daryti atvirkščiai, nei galvojai iki šiol. Tačiau ši situacija kiek kitokia.

Valerijus Simulik

Brangieji,

Atėjo iškili ir tautiška vasaros šventė- Joninės, kurios mūsų tautoje turi prasmingas, senas bei gilias tradicijas. Šioje šventėje susiduria ilgiausia diena bei trumpiausia naktis, kai kūrenami laužai, pinami vainikai ir ieškomas paslaptingasis paparčio žiedas. Sveikinu mielas Janinas bei Jonus su varduvėmis! Linkiu Jums visiems ieškoti ir surasti savąjį paparčio žiedą, kuris atneštų sėkmę, sveikatą, laimę, ne tik šią naktį, bet ir ištisus metus.

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas. Tokia tema šiandien turime posėdį bei debatus Europos Parlamente. 2016 m. kilo rimtų išbandymų pagrindinėms teisėms ir vertybėms, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Įvykiai valstybėse narėse parodė, kad ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų vertybių ir teisių laikymosi nereikėtų laikyti savaime suprantamu reiškiniu. Vis didesnis dėmesys skiriamas pozicijų derinimui su nacionaliniais parlamentais.

 

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai