Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2017 Lapkričio 24 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 3 iš 41 > >>

Buvo malonu pabendrauti su tolimosios Australijos žmogaus teisių komisaru Mr. Edward Santow. Australijos žmogaus teisų veikla paremta penkiais pagrindiniais ramsčiais: lyčių lygybė; geras valdymas; saviraiškos laisvė; čiabuvių teisės; stiprios nacionalinės žmogaus teisių institucijos ir politinių gebėjimų ugdymas. Turime ko pasimokyti, bet galime ir pamokyti Australijos žmogaus teisių gynėjus.

 

Seime lankėsi žmogaus teisių gynėjų organizacijų veikiančių Rusijoje, Ukrainoje bei Kryme atstovai. Buvo malonu išklausyti ką, kaip daro jų organizacijos - suprantama pirmiausia tai susiję su okupuotomis teritorijomis, bet kas maloniai nuteikė ypatingas dėmesys bei veiksmai ginant ar atstovaujant žmonių teises tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Valdžiai jie teikia rekomendacijas bei pastabas kur valstybė pažeidžia žmonių teises. Susiduria su neigiamu valstybinių institucijų požiūriu abiejuose valstybėse. Leidau sau pastebėti, kad daugelyje valstybių žmogaus teisės, žmogaus orumas paminamas vardan kitų tikslų. Tai yra praktikuojama, bet nepateisinama.

"Esame vieningi stiprindami tarpusavio bendradarbiavimą" - Baltijos Asamblėjos konferencija, dalyvaujant BENELUX parlamentui, GUAM Parlamentinei Asamblėjai, Šiaurės Tarybai ir Višegrado šalių atstovams - parlamentarai iš 20-ies šalių. Tikslas- Rytų Partnerystės politikos aptarimas, siekiant kaimyninėms šalims parodyti mūsų pozicijas bei tikslus. Geranoriški, draugiški piliečių santykiai, laisvesnis bei teisiškai saugus kapitalo judėjimas ir daug kitų temų bus aptarta taip pat tikimės siūlymų kokius žingsnius reikia planuoti artimiausiu laiku ir kokie ateities planai.

Susitikimas su Uzbekistano delegacija, kuri lankėsi Lietuvoje bei Latvijoje. Aptarėme glaudesnio bendradarbiavimo ir skatinimo galimybes turizmo, prekybos, švietimo bei kultūros srityse.

Vienas tėvas yra daugiau nei šimtas mokytojų. (Dž. Herbertas)

Brangūs tėveliai,

Tegul pirmasis vasaros sekmadienis suartina šeimas, dovanoja džiugias akimirkas ir šiltas šypsenas. Nuoširdžiai sveikinus visus tėvus, senelius ir globėjus Tėvo dienos proga. Būkite stiprūs, tvirti, sveiki ir laimingi!

LR seimo narys Valerijus Simulik

Tarptautinės vaikų gynimo dienos (birželio 1-osios) išvakarėse Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) surengė spaudos konferenciją tema „Išgirskime vaikų balsą“.

Renginį pradėjęs komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas pažymėjo pagrindinį Vaiko teisių konvencijos bruožą – su kiekviena konvencijos nuostata yra išreiškiama pagarba vaikui.

„Lietuvoje vaikystė vis dar mažai gerbiama, panašu, kad vaikus ir jų teises iš tiesų vis dar turime ne tik saugoti, bet ir ginti, ginti nuo savęs pačių – suaugusiųjų. Juk fizines bausmes, žeminančias žmogaus orumą, nederančias su esminiais žmogaus teisių principais, įstatymu uždraudėme tik prieš nepilną pusmetį, – kalbėjo komiteto pirmininkas, – o kiek dar reikės laiko išugdyti tėvų kitokius, nesmurtinius, vaikų auklėjimo įpročius ir gebėjimus, įskaitant gebėjimą kalbėtis su vaiku?“.

Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau ir tapti kažkuo didesniu - tuomet tu esi tikras lyderis (John Quincy Adams).

2005 me­tais kilo gra­ži idė­ja pa­gerb­ti ir pa­ska­tin­ti ak­ty­viau­sius Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų mo­ki­nius, ši tradicija tęsiama iki šiol. Džiugu, kad jau tryliktus metus iš eilės apdovanojami Šiaulių mies­to mokyklų lyderiai konkurso “Aš lyderis” nugalėtojai.

Nuoširdus AČIŪ mokykloms, Šiaulių miesto švietimo skyriui už jaunųjų lyderių paiešką ir ugdymą.

Apie žmogaus laisvę šmeižti ir pareigą atsakyti už šmeižtą

Kartu su šiuolaikinėmis technologijomis į mūsų gyvenimą atkeliavo daugiau laisvės. Laisvės žinoti, reikšti savo nuomonę. Tačiau kai daugiau laisvės, daugiau ir atsakomybės. O svarbiausia, jog daugiau laisvės anaiptol nereiškia, jog galiu daryti bet ką ir man nieko už tai nebus.

Anksčiau garbė ir orumas buvo ginami labai paprastai. Pvz., kaimo bernai visus dėl reputacijos kilusius klausimus staigiai išsiaiškindavo už artimiausio kampo. Šiandien garbę ir orumą galime ginti kitokiais būdais. Civilizuotais. Gyvename teisinėje valstybėje, naudojame teisines priemones.

Sakoma, kad kalboje nėra meilesnio, saldesnio ir brangesnio žodžio už žodį mama- jame sudėta meilė, kokia tik begali tilpti žmogaus širdyje, visas švelnumas, koks tik žmogaus yra pakeliamas. Mes, vaikai, Jums, mielos Mamos, esame dėkingi už širdį, sklidiną meilės, žmoniškumo, atlaidumo. Tegul Jums netrūksta meilės ir supratingumo, nepristinga kantrybės ir išminties.

Gražios ir prasmingos šventės.

LR Seimo narys Valerijus Simulik

Tradiciniame Šiaulių "Romuvos" gimnazijos renginyje "Romuvos garbė" įteikta Seimo nario Valerijaus Simulik nominacija ir padėka už kūrybišką ir profesionalų renginių įgarsintojo ir apšvietėjo darbą.

Labai džiugu sveikinti mokinį, kuris yra darbštus, pareigingas ir kūrybiškas.

 

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai