Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Kovo 18 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 2 iš 42 > >>

Valerijus Simulik

2017 m. gruodžio 13 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (toliau - Komitetas) pasitvirtino aktualiausias žmogaus teisių užtikrinimo požiūriu iniciatyvas, kurias 2018 m. ketina pateikti Europos Komisija.

Kaip ir ankstesniais metais, Komitetas toliau svarstys  pasiūlymus dėl veiksmingos migracijos politikos įgyvendinimo ir bendros prieglobsčio sistemos tobulinimo.

Taip pat, Komitetas tęs  pasiūlymų dėl bendros skaitmeninės rinkos sukūrimo svarstymą. Komiteto nuomone, svarbu sukurti efektyviai veikiančius mechanizmus, leidžiančius kovoti su netikra informacija, neapykantą ir terorizmą skatinančiu turiniu, platinamu interneto platformose, o taip pat užtikrinti  privatumą, duomenų apsaugą ir vartotojų teises.

Žmogaus vertės matas yra ne jo išorinis blizgesys ar fizinė jėga, bet dvasios stiprybė, tikslų nuoširdumas ir noras augti- žmogus yra toks, kokios jo mintys. Vis labiau materialėjančioje visuomenėje ,,kitokiam“ gyventi ne visada lengva, bet tikrasis žmogiškumas turbūt tada labiausiai ir matomas- žmogus turėtų ateiti į pagalbą kitam, be to, pasak J. V. Gėtės, kiekvienam duota užtektinai jėgų, kad įgyvendintų tai , kuo yra įsitikinęs. Svajokite ir tikėkite svajonių įgyvendinimu, nes jos kiekvieną Jūsų padarys tvirtesnį, didesnį ir geresnį, ir niekada neabejokite savimi- kai susiduria srovė ir uola, visada nugali srovė – ne jėga, o atkaklumu. Išlikite vidinės stiprybės ir orumo pavyzdžiu šalia esantiems- nuo likimo siųstų išbandymų neapsaugotas niekas.

Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) Tarptautinės tolerancijos dienos išvakarėse surengė išvažiuojamąjį posėdį į Romų visuomenės centrą. Komitetas siekė išsiaiškinti, kokios problemos kyla užtikrinant pilnavertį romų bendruomenės dalyvavimą Lietuvos visuomenės gyvenime, kiek keičiasi visuomenės požiūris į romų tautybės žmones, kokiu mastu diskriminacijos apraiškos yra nukreiptos į romus.

Posėdyje dalyvavo taboro gyventojai, savivaldybės, Tautinių mažumų departamento, Romų visuomenės centro atstovai, pažangus romų jaunimas.

Spalio 9 d. Seime vyksta konferencija „Pabėgėliai Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse: integracija savivaldybėse”. Renginio tikslas – identifikuoti problemas, kylančias integruojant pabėgėlius bei rasti optimalius šių problemų sprendimo būdus.

Sveikindamas konferenciją, Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininkas Valerijus Simulikas pažymėjo, kad apsauga nuo kankinimų ir nežmoniško elgesio – prigimtinė žmogaus teisė. Valstybės ir jos piliečių požiūris į pažeidžiamus asmenis yra visuomenės brandos atspindys. O pabėgėliai, pasak Seimo nario, yra viena pažeidžiamiausių asmenų grupių. „Nors iš esmės pabėgėlių krizė Lietuvą palietė minimaliai, tačiau tai tapo nemažu iššūkiu mūsų valstybei ir savivaldybėms. Kol kas į Lietuvą atvyko mažiau nei pusė numatyto skaičiaus perkeliamų asmenų, dalis atvykusių, deja, jau pabėgo iš Lietuvos“, – apgailestavo V. Simulikas.

Brangūs mokytojai,

Ant Jūsų pečių- mūsų visų ateitis. Juk mokytojas yra žmogus, kuriam esame dėkingi visą gyvenimą. Dėkoju už pasiaukojamą darbą, suteiktas žinias, išugdytas charakterio savybes.

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.

Valerijus Simulik

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos policijos – Angelų sargų dienos proga. Dėkoju už kasdienį triūsą, už kruopštų darbą, kuris labai dažnai būna nematomas ir nesulaukia reikiamo įvertinimo.

Linkiu Jums sėkmės tarnyboje, ištvermės, neišsenkančios kantrybės ir giedrios nuotaikos.

Šiandien minime Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Nuoširdžiai sveikinu visus senjorus Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga. Linkiu geros sveikatos, nuoširdžios artimųjų meilės ir paramos, aplinkinių šypsenų ir supratimo, kad reikia branginti kiekvieną žmogaus gyvenimo etapą.

Valerijus Simulik

Taline posėdžiavom Baltijos Asamblėjos Prezidiumo formate. Sunku derinti trijų valstybių interesus, bet Kai tai pavyksta yra geras rezultatas - PVZ. perkant kartu medikamentus sutaupyta 1.4 miljn. Eurų.

 

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai