Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2017 Spalio 17 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 2 iš 41 > >>

Valerijus Simulik

Kąrantys paraudę šermukšnių karoliai primena, kad artėja ruduo, kurio pradžia sutampa su gražia švente- Mokslo ir žinių diena, į suolus sukviečiančia visus besimokančius. Linkiu, kad eidami sunkiu pažinimo keliu, kuris kupinas galimybių, bet nestokoja ir nusivylimų, nepasiduotumėte  nevilčiai ir drąsiai žengtumėte pirmyn, nes žmogaus tikslas, pasak O. Mandino, ,,tapti kalnu, o ne susitraukti į smiltelę.“ Tegu netrūksta išminties, savitarpio supratimo, darnos ir jėgų sumanymams įgyvendinti.

Gražios ir prasmingos šventės!

LR Seimo narys Valerijus Simulik

Savanoriški saugos būriai prižiūri tvarką Šiaulių dviračių lenktynėse 2017.

AValerijus Simulik

Per kiekvienus rinkimus ar reikšmingas progas nuolat yra kalbama apie asmeninę atsakomybę už nuveiktus ar nenuveiktus darbus, už priimtus ar nepriimtus sprendimus, už padarytą žalą ar skriaudą. Taigi – asmeninė atsakomybė yra vertybė ar tik deklaracija drebinanti orą. Suprasdamas, kad daugeliui žmonių atsibodo ši ir kitos su politikų veidmainystę susijusios temos vis dėlto rizikuoju išsakyti poziciją.

Viešumoje viena po kitos pasirodo istorijos apie tai, kaip savivaldybė teismuose pralaimi bylas ir turi padengti ne tik nuostolius laimėjusiai pusei, bet ir apmokėti išlaidas savo bei nukentėjusiojo  advokatui.

Viešumoje matome keletą labai aiškių pavyzdžių. „Šiaulių futbolo akademijos“ direktorius Saulius Lesnickas neteisėtai buvo atleistas iš pareigų, dėl to Šiaulių miesto savivaldybė turėjo sumokėti apie 21 tūkst. eurų (darbo užmokestis už praleistą laikotarpį, išlaidos advokatams, žyminis mokestis ir kt.). Šios išlaidos atsirado dėl to, kad Šiaulių miesto meras Artūras Visockas atleisdamas S.Lesnicką viršijo mero įgaliojimus (pagal teismo nutartį).

Liepos 6-ąją švenciame Valstybės dieną- suvienytos Lietuvos valdovo, kunigaikščio Mindaugo karūnavimo šventę.

Brangieji lietuviai, semkimės stiprybės iš Valstybės praeities, branginkime Tėvynę, kurioje gyveno mūsų protėviai, kurioje gyvename ir mes.

Švęskime ir didžiuokimės savo Valstybe, būkime vieningi, kurkime Valstybę jos piliečių labui ir naudai.

Panašu, kad per kelis mėnesius Šiauliuose gerokai pasikeitė politinė situacija. Gegužės pabaigoje pagaliau patvirtinta dar kovą dramatiškai „pramesta“ 2016 metų  mero Artūro Visocko veiklos ataskaita parodė labai įdomią situaciją miesto taryboje.

Tiems, kurie atidžiai nesekė įvykių, priminsiu – kovo 30 dieną Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai pritarė tik 13 tarybos narių, net 12 - tą kartą susilaikė. Gegužės 25 dieną tarybos posėdyje už mero ataskaitą balsavo jau 18 tarybos narių, 5 balsavo prieš, 4 susilaikė. Nuomonė pasikeitė dėl gautos „papildomos informacijos“?

Visai nesistebėčiau ir nekritikuočiau keičiančių nuomonę. Tiek realiam, tiek politiniame gyvenime pasitaiko visko – išgirsti naujų argumentų, pamatai naujas aplinkybes, kurių iki šiol nebuvai įvertinęs. Galų gale, diskusijoje pamatai, kad geriau daryti atvirkščiai, nei galvojai iki šiol. Tačiau ši situacija kiek kitokia.

Valerijus Simulik

Brangieji,

Atėjo iškili ir tautiška vasaros šventė- Joninės, kurios mūsų tautoje turi prasmingas, senas bei gilias tradicijas. Šioje šventėje susiduria ilgiausia diena bei trumpiausia naktis, kai kūrenami laužai, pinami vainikai ir ieškomas paslaptingasis paparčio žiedas. Sveikinu mielas Janinas bei Jonus su varduvėmis! Linkiu Jums visiems ieškoti ir surasti savąjį paparčio žiedą, kuris atneštų sėkmę, sveikatą, laimę, ne tik šią naktį, bet ir ištisus metus.

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas. Tokia tema šiandien turime posėdį bei debatus Europos Parlamente. 2016 m. kilo rimtų išbandymų pagrindinėms teisėms ir vertybėms, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Įvykiai valstybėse narėse parodė, kad ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų vertybių ir teisių laikymosi nereikėtų laikyti savaime suprantamu reiškiniu. Vis didesnis dėmesys skiriamas pozicijų derinimui su nacionaliniais parlamentais.

BENELUX tarpparlamentinės Asamblėjos sesijos darbe dalyvaujam Baltijos Asamblėjos formate. Temos, kurias nagrinėja mūsų partneriai labai artimos mums - pacientų judrumas ir tarpvalstybinė sveikatos priežiūra; bendradarbiavimas skrydžių valdymo srityje; žiedinė ekonomika; žemės ūkis pasienio regionuose; krovininis transportas Beniliukse; Beniliukso uostų bendradarbiavimas ir pan. Reikia pasimokyti koordinavimo bei bendradarbiavimo tarp BENELUX 'o valstybių ir mums tai taikyti.

Buvo malonu pabendrauti su tolimosios Australijos žmogaus teisių komisaru Mr. Edward Santow. Australijos žmogaus teisų veikla paremta penkiais pagrindiniais ramsčiais: lyčių lygybė; geras valdymas; saviraiškos laisvė; čiabuvių teisės; stiprios nacionalinės žmogaus teisių institucijos ir politinių gebėjimų ugdymas. Turime ko pasimokyti, bet galime ir pamokyti Australijos žmogaus teisių gynėjus.

 

Seime lankėsi žmogaus teisių gynėjų organizacijų veikiančių Rusijoje, Ukrainoje bei Kryme atstovai. Buvo malonu išklausyti ką, kaip daro jų organizacijos - suprantama pirmiausia tai susiję su okupuotomis teritorijomis, bet kas maloniai nuteikė ypatingas dėmesys bei veiksmai ginant ar atstovaujant žmonių teises tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Valdžiai jie teikia rekomendacijas bei pastabas kur valstybė pažeidžia žmonių teises. Susiduria su neigiamu valstybinių institucijų požiūriu abiejuose valstybėse. Leidau sau pastebėti, kad daugelyje valstybių žmogaus teisės, žmogaus orumas paminamas vardan kitų tikslų. Tai yra praktikuojama, bet nepateisinama.

 

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai