Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2019 Birželio 18 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 2 iš 45 > >>

Valerijus Simulik

Gerbiami policijos pareigūnai,

pasak poeto Just. Marcinkevičiaus, kiekvieno žmogaus pašaukimas ir gyvenimo prasmė- išdalinti save kitiems. Tai Jūs darote vykdydami pareigą- saugodami ir gindami žmogų. Susidūrę su negandomis, kliūtimis, sunkumais, neleiskite jiems apkartinti širdies- viską galima įveikti, svarbu, kad rastumėte tvirtybės šaltinį. Linkiu, kad netrūktų dėkingumo ir šypsenų, sunkiausiomis, iššūkių kupinomis akimirkomis tegu nepristinga tikėjimo savimi ir šalia esančiais, o vidinis džiaugsmas tegu bus ta žvaigždė, kuri parodys kelią net ir tamsiausią naktį.

Valerijus Simulik

Sakoma, kad kiekvienas amžiaus tarpsnis savaip gražus, o žmogaus gyvenimo vertė ir turinys labiausiai atsiskleidžia tik gyvenimo brandoje. Minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną linkiu, kad pasidalyta Jūsų gyvenimo druska-patirtos nesėkmės ir laimėjimai- būtų būtinas priedas jaunesnėms kartoms problemas paverčiant galimybėmis, o šalia esančiųjų meilė ir šiluma bus ramybės ir stiprybės šaltinis. Būkite laimingi, tegu netrūksta artimųjų palaikymo ir nuoširdaus džiaugsmo.

Prieš kurį laiką su oficialiu vizitu lankiausi Strasbūre, Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT), kur buvo atkreiptas dėmesys į nuosavybės teisių apsaugą Lietuvoje. Šiandien Lietuvos Respublika jau daugiau nei dvidešimt kartų yra pažeidusi Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas dėl nuosavybės apsaugos. Šis skaičius nuolat didėja dėl valstybinių institucijų ir teismų požiūrio į nuosavybės apsaugą Lietuvoje, panašu, jog nuosavybės teisių pažeidinėjimai įgauna pagreitį.

Turime viešo intereso gynimo institucijas: Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT), prokuratūrą. Tačiau viešo intereso gynimas kartais virsta farsu, sulaukiame virtinės nuosavybės teisių pažeidimų ar net išlenda privačių interesų ausys. Valstybės institucijos, padarytas klaidas turėtų pripažinti ir taisyti savo sąskaita, neužkrauti naštos kitiems, tačiau tai dar netapo norma. Priešingai, ginant savo mundurą, prasideda ilgi teisminiai procesai, sąžiningi asmenys metų metus tampomi po teismus. Nacionaliniai teismai, deja, dirba ne visada kokybiškai, nemažai atvejų, kai nuosavybės teisės lieka neapgintos. Todėl daug bylų keliauja į Europos Žmogaus Teisių Teismą, kuris vis dažniau nustato – Lietuva pažeidė Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas dėl nuosavybės apsaugos. Kai kurie atvejai tiesiog šokiruoja.

Valerijus Simulik

Rudens pradžia sutampa su viena gražiausių ir prasmingiausių švenčių- Mokslo ir žinių diena. Kelias į pažinimo pasaulį yra nelengvas, kupinas nesibaigiančių ieškojimų, atradimų džiaugsmo, todėl linkiu, kad juo eitumėte su meile, pagarba ir pasitikėjimu, kad nepritrūktų kantrybės, supratingumo ir sėkmės. Tegu kiekvienas bendruomenės narys- ir tie, kurie mokosi, ir tie, kurie moko- susitelkia bendram darbui ir toliau siekia pačių kilniausių tikslų- kultūros ir tradicijų puoselėjimo, stiprina pilietiškumo, pareigos, atsakomybės jausmus.

Sėkmingų ir įdomių mokslo metų!

2018 m. birželio 19 d. Konstitucinis teismas paskelbė nutarimą, kad Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Seimo nariai Julius Sabatauskas ir Valerijus Simulik kelia klausimą, kas atsakys už pasekmes ir padarytą žalą, kuri atsirado Seimui įstatymais pavedus reguliuoti aukštųjų mokyklų studijų programas?

„Kas atlygins žalą? Pataisas teikęs Seimo Švietimo ir mokslo komitetas ar Švietimo ir mokslo ministerija, nesugebėjusi įstatymo pataisų priėmimo metu aiškiai pasakyti, kad tokių įstatymo nuostatų įsigaliojimui reikia pereinamojo protingo laikotarpio ir pasirengimo, pirmiausiai jai pačiai priimant teisėtas ir aiškias naujas taisykles ir pagal naujas taisykles akredituojamoms aukštosioms mokykloms pasiruošti“, - sako Seimo narys Valerijus Simulik.

Po nutarimo Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas sakė, kad per savo praktiką aš dar nemačiau taip neprofesionaliai padaryto teisinio reguliavimo ir taip neprofesionaliai jo įgyvendinto.

Valerijus Simulik

Liepos 6-oji- Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena svarbi kiekvienam Lietuvos piliečiui. Ji skatina atsigręžti į praeitį ir tarsi primena, kad kiekvienas mūsų turime antrąją motiną- Tėvynę- žemę, kurioje užgimėme mes ir mūsų tėvai. Sveikindamas šventės proga linkiu, kad meilė Tėvynei būtų veikli ir kiekvienas pradėtume nuo savęs. Tegu netrūksta kantrybės ir vienybės- rezultatų galima pasiekti tik kantriai ir kryptingai einant kartu, o kelias turi būti grįstas pagarba ir pasitikėjimu.

Šiltos ir gražios šventės

AValerijus Simulik

Nuo senų laikų tėvo pareigos buvo laikomos garbingomis ir labai atsakingomis, nes jis turi išlikti moraliniu autoritetu ir gerai žinoti kelią, kuriuo skatins eiti savo vaikus. Šios dienos proga linkiu, kad kiekvienas Tėvas nebūtų pamirštas, nesvarbu, kur jis- čia, šalia mūsų, ar savo vaikų žingsnius stebintis iš ten, iš kur negrįžtama... Galbūt vaikai gyvenimo kryžkelėse ne visada suranda tikruosius kelius, bet Tavo, Tėve, stiprybė ir išmintis tegu bus jiems kelrodžiu. Būkite mylimi ir laimingi.

Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas, Seimo narys Valerijus Simulik

AValerijus Simulik

Kasmet Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena kiekvienam lietuviui primena, kokį sunkų kelią nuėjo lietuviškas žodis, kai beveik pusšimtį metų teko priešintis baisioms represijoms. Tik tautos atkaklumo dėka gimtoji kalba išliko. Linkiu, kad suvokimas, jog bendrą protėvių palikimą turime ne tik išsaugoti, bet ir perduoti ateities kartoms, išliktų kiekvieno sąmonėje, o meilė gimtajam žodžiui būtų neatsiejama nuo rūpinimosi ja. Gerbdami ir saugodami kalbą, neprarasime orumo, išsaugosime valstybingumą. Pasak kalbininko Vytauto Vitkausko, ,,tauta ir kalba- tai vienas statinys“ ir ,,kalba turi tautą suvienyti“.

AValerijus Simulik

Jau eina į pabaigą antras dešimtmetis, kai valgau politiko duoną. Reikia pripažinti, kad kartais ta duona buvo ir sprangi, bet akivaizdu, kad niekam neužkliūti gali tik nieko nedarydamas. Tokie ir yra demokratijos privalumai – šimtai skirtingų nuomonių, daugybė požiūrio taškų. Arba, trumpai ir šiaulietiškai tariant, - aš ne pinigas, kad mane visi mylėtų.

Jei mane aptarinėja, vadinasi, esu žinomas. Greičiausiai man dar ir pavydi, nes apie nieko nepasiekusius, nieko nedarančius tiesiog nekalba. Nekalba ir apie tuos, kurie patylomis springsta pavydu dėl idėjų, sukauptos patirties, suburtos komandos. Dėl noro ir galimybių dirbti.

Besiplėtojančios technologijos įneša vis daugiau naujovių ir į politikų gyvenimą, o tuo pačiu ir į demokratijos plėtrą. Socialiniai tinklai bei politikų veikla juose davė pradžią naujam etapui – galimybę viešai pareikšti savo nuomonę neperkant ploto laikraštyje, galimybę diskutuoti su politikais tiesiogiai. Bet kaip visada – lazda turi du galus. Atsivėrusios galimybės parodė ir išvirkščią demokratijos pusę. Piktus įžeidinėtojus, kurie dėl savo nenusisekusio gyvenimėlio kaltina bet ką, tik ne save, jau teko pamokyti, kad diskusija ir nuomonių įvairovė tai nėra tas pats, kas šmeižtas, drabstymas purvais, įžeidinėjimas. Ačiū pareigūnams, kurie puikiai dirba savo darbą ir greitai nustato, iš kur pilasi įžeidimai ar nebūtos istorijos.

Nors tai, kas pastaruoju metu vyksta Šiauliuose, kelia vis didesnį nerimą, kurį laiką apie tai nieko nerašiau. Dėl kelių paprastų ir žmogiškų priežasčių.

Minėjome visai Lietuvai labai svarbias datas. Visų pirma Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Netrukus po jos atėjo Vasario 16-oji, mūsų Valstybės atkūrimo diena. Diena, kuri šiais metais buvo ypatinga, nes minime 100-ąsias atkurtos Lietuvos metines. Ir galiausiai Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Natūralu, kad tokiomis dienomis nesinori kalbėti apie negeroves. To ir nedariau. Tačiau, deja, ilgiau tylėti nebegaliu. Nes matau, kad mano miestas, mano gimtieji Šiauliai vis giliau grimzta į tikrą pelkę. O pikčiausia, jog Šiaulių valdžios viršūnėlės bando vaizduoti, jog viskas atvirkščiai, viskas gerai! Ne, sako tie ponai, mes kopiame į kalną. Mes aktyvūs ir progresyvūs, o tie, kurie kritikuoja, yra kenkėjai. Mes vieninteliai žinome, ko miestui reikia, kaip reikia ir kada reikia.

Būtų juokinga, jei nebūtų graudu.

 

Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai