Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2017 Gegužės 23 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 2 iš 38 > >>

Sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Kovo 11-ąją  švenčiame  Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kuri  kiekvienam lietuviui primena, kad tauta turi garbingą istoriją, kuri prasidėjo su nacionalinės kultūros užuomazgomis: su pirmąja knyga, su pirmaisiais inteligentais, su pirmuoju laikraščiu...

Sveikindamas gražios šventės proga linkiu atsigręžus į praeitį pasisemti išminties ir stiprybės, kad būtų išlaikytas pasigėrėjimas ir pasitikėjimas savo tauta- Lietuva. Tegu suvokimas, jog tautos dvasios namų statyba priklauso nuo kiekvieno žmogaus, bus paskata susitelkti bendram darbui.

Gražios ir prasmingos šventės.

Lietuvai -  įstatymai atgaline tvarka?

Šiandieniniame politinio bei visuomeninio gyvenimo vingrybėse, kovose būsiu labai nepopuliarus, bet negaliu nutylėti – nors sakoma „tylėjimas – auksas“... Gal mes, gyvenantys Lietuvoje, apsispręskime, ar esame Europos valstybė, gerbianti teisę, jos normas, ar pretenduojame tapti trečiojo pasaulio valstybe, kur kažkas gali keisti teisines normas taip, kaip „reikia“.

Pas mus jau buvo bandymas keisti teisines normas pagal „užsakymą“. Gaila, kad tada tie, kam tai buvo taikoma, išsigando ir nei vienas nesikreipė į teismus gindamas savo ir valstybės teisines normas. Dabar vėl yra bandymas eiti tuo pačiu keliu. Noriu pasidalinti keletu samprotavimų, kuriuos įkvėpė pokalbis su jaunu, nepriklausomu, teisę vertinančiu žmogumi.

Mirtis..! Smurtinė mirtis..! Mirtys nusinešusios vaikų, moterų bei senjorų ir suprantama beginklių žmonių gyvenimus. Ar tai gali būti pateisinta? Kodėl? Kas? Kam? Kyla daug klausimų į kuriuos nėra aiškių atsakymų.

Suprasdami ir įvertindami šio tragiško įvykio svarbą, kai azerbaidžaniečiai buvo priversti palikti savo namus, bėgti iš savo gimtosios žemės ir netekti savo gyvybių, esame kartu su Jumis šią sunkią prisiminimų dieną.

Tai mūsų pilietinė ir žmogiškoji pareiga prisiminti tuos žmones, kurie didvyriškai krito Chodžaly.

Sveikinimas  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus Vasario 16-osios- Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. ,,Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų, vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų“,- sako poetas Just. Marcinkevičius. Ši data mums primena tautos kovą už gimtąjį kraštą, už kurio likimą atsakingi visi jame gyvenantys.

Linkiu, kad mintys, žodžiai ir darbai sutaptų, o siekiant tikslo nepristigtų vienybės- gebėjimo vieniems kitus priimti, branginti, gerbti ir pasitikėti. Tegu nestinga šalia esantiems ir meilės- tai jungiantis ir vienijantis pasitikėjimo elementas. Prasmingos veiklos, santarvės, darnos, išminties įgyvendinant siekius bei besąlygiško tikėjimo siekiant tikslo.

LR Seimo narys Valerijus Simulik

Šiandien Šiaulių profesinio rengimo centre vyko tradicinis minėjimas-koncertas "Dainuoju Lietuvai" skirtas 99-osioms Lietuvos Nepriklausomybės metinėms paminėti. Smagu buvo apdovanoti geriausius Šiaulių profesinio rengimo centro mokinius.

Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininkas Valerijus Simulik savo ir komiteto vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl Kėdainiuose sumušto ketverių metų berniuko mirties ir kviečia kuo skubiau padaryti viską, kad būtų užkirstas kelias smurtui prieš vaikus.

ŽTK pirmininkas sukvietė neeilinį komiteto posėdį sausio 31 d. 12 val., kurio tikslas - kuo skubiau surasti visus įmanomus būdus, kaip vaikus apsaugoti nuo smurto. Komiteto posėdyje kviečiami dalyvauti neeilinės gedulo akcijos „Gedulo ir vilties savaitgalis: žvakė už kiekvieną vaiką“ sumanytojai ir organizatoriai.

„Labai apmaudu, kad kai kurie Seimo nariai, pasinaudodami procedūriniais klausimais užkirto kelią ypatingos skubos priimti įstatymų pataisas, draudžiančias bet kokį smurtą prieš vaikus“, - teigia ŽTK pirmininkas. Anot jo, Komitetas buvo pritaręs tokių teisės aktų svarstymui skubos tvarka.

V.Simulik žada atlikti nuodugnų tyrimą dėl Kėdainių tragedijos aplinkybių, tačiau neketina apsiriboti formalių reikalavimų įgyvendinimu.

„Net tobuliausius teisės aktus gali visiškai iškraipyti žmonių abejingumas ir formalizmas“, - sako Seimo komiteto pirmininkas, ragindamas kiekvieną iš mūsų nebūti abejingą savo aplinkoje pastebimam fiziniam ir psichologiniam smurtui.

Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupės pirmininko

Valerijaus SIMULIK pranešimes spaudai

2017 m. sausio 23 d.

 

Prieš dvidešimt septynerius metus Azerbaidžane Sovietų Sąjunga įvykdė vieną didžiausių nusikaltimų žmoniškumui siekdama palaužti tautos siekį būti laisvai, nužudydama 134 taikius žmones.

Suprasdami ir įvertindami šio įvykio svarbą bei rimtumą, sakome - esame kartu su Jumis šią sunkią prisiminų akimirką ir reiškiame gilią užuojautą ir solidarumą dėl tragedijos, įvykusios 1990 metų sausio 19 – osios naktį.

Džiaugiamės, kad Azerbaidžano tauta parodė savo atkaklų ryžtą būti nepriklausomiems.

Lietuva praėjo šį sunkų kelią 1991 sausio 13 - ąją, siekdama savo šalies laisvės ir nepriklausomybės. Esame solidarūs su Jumis išsilaisvinimo istorijoje.

Linkime Jūsų tautai išlikti stipriems ir nepalaužiamiems kaip tą sausio 19 – osios naktį. Būkite laisvi ir nepriklausomi, nes Azerbaidžanui, kaip ir Lietuvai – tai esminės vertybės.

Daugiau informacijos

Seimo narys Valerijus Simulik mob.8-698-42116

Laisvės gynėjų diena

Jauna, laisva, pati savęs valdovė

Tautų eilėn įstojo Lietuva,

Savu krauju vergijos nusiplovė,

Sutraukus pančius ištverme sava!

(Maironis)

 

Brangieji,

Sveikinu su Laisvės gynėjų diena. Dėkoju visiems, kurie ginklu, žodžiu, darbu gynė mūsų valstybę ir nenustojo  tikėti jos ateitimi. Išlikime stiprūs, ryžtingi ir tvirti šimtmečius Lietuvą kaip valstybę kūrusių atminimo vardan. Gražios ir prasmingos šventės visiems!

 

LR seimo narys Valerijus Simulik

Aš visada raginu žmones nesileisti uzurpuojamiems ir aktyviai ginti savo teises. Vienos šiaulietės advokatės iniciatyva – puikus to pavyzdys. Teisininkė siūlo nemokamai ginti interesus tų, kurie vienaip ar kitaip nukentėjo dėl Šiaulių miesto savivaldybės vadovų aplaidumo ir neveiklumo.

Kalba apie tas pačias gatves, kurios buvo virtusios čiuožykla. Ir dėl kurių ponai iš savivaldybės nesiteikė pajudinti nė piršto. Situacija pagerėjo tik dabar – ir tai tik todėl, kad šaltis atleido vadeles. O kas buvo iki to? Iki tol, įspūdis, už gatvių priežiūrą atsakinga įmonė tiesiog piktybiškai nedirbo. Arba jiems kas nors uždraudė tai daryti. Pilnai pritariu šiauliečiams, kurie sako, kad tokių dalykų nėra buvę niekada anksčiau.

LVŽS suvažiavime Kaune

Kartu su bendražygiais, judėjimo "Už Šiaulius" atstovais svečių teisėmis dalyvaujame LVŽS suvažiavime Kaune.

 

Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai