Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Puslapis 1 iš 45 > >>

2020 m. balandžio 22 d. pranešimas žiniasklaidai

Balandžio 22 d. posėdžio Žmogaus Teisių Komitetas apsvarstė Tarėjų nustatytą Plana ( XIIIP-3891 ) IR lydinčiuosius įstatymų projektus ( XIIIP-3892 ; XIIIP-3893 ; XIIIP-3894 ; XIIIP-3895 ).

Komitetų planavimas iš esmės sutinkamas, jei siūloma tobuliausia. Būkite tikri, kad komitetas pasiūlytų geriausią amžių, o geriausias pasirinkimas - 25 metų amžiaus.

„Svarstomais įstatymų projektavimo tikslais įtvirtintas teismo tarėjų institutas“. N umatomas teismų tarėjų - nepriekaištingos reputacijos visuomenės atstovų - dalyvavimas teisminių bylų nagrinėjime ir sprendimų priėmime. Taip pat bus siekiama visuomenės įsitraukimo į teisingumo vykdymą.

„Įstatymų projektų rengėjai aiškinamojo rašymo pažintys, vadovaujančios visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras„ Vilmorus “2019 m. liepos 5–13 dienų atlikto tyrimo duomenys, teisinis pasitikėjimas 19,7 proc., nepasitiki 28,0 proc. Lietuvos gyventojų. Taigi pagrindinis visuomenės teisių gynimo ir teisinės sistemos tobulinimas, teisinis darbo atvirumo skatinimas, visuomenės teisinis švietimas.

2020 m. kovo 26 d. pranešimas žiniasklaidai

Mes, Seimo Žmogaus teisių komisijos nariai, pvz., Labai sunerimę, jei tiekiate Lietuvą, tiek visas pasaulio problemas, tiek susijusius nusikalstamus dalykus, tiekėjus, tiekėjų asmenines orumo kompozicijas.

Tinklas, kurį galima rasti tik tada, kai gerbiami žmonės ir nepageidaujami saugos reikalavimai, arba pritaikyti griežtai įrangai, ginančius sveikai ir gyvybiškai, nepageidaujantiems žmonėms ir asmens orumo principams.

Kiekviena civilizuota, demokratinė valstybė gali būti apsaugota ir užtikrinta asmens orumo puoselėjimo siekis. Svarbus neprisirišti prie asmens teisių pavyzdžių, kai akcentuojančios vieninteliai asmenys, turintys politinę bendruomenę ir ignoruojantys faktą, kai laisvas visada neatsiejama nuo atsakomybės.

Atėjo laikas rimtoms permainoms Lietuvos bankų sistemoje

Gyvename laike, kai bankų teikiamos paslaugos tapo neišvengiama kiekvieno iš mūsų kasdienybės dalis. Atlyginimai, pensijos, išmokos, mokesčiai ir t. t., tai finansinės operacijos, kurios vyksta tarpininkaujant bankams. Deja, bet vis labiau bankų veikla tampa orientuota į juos pačius, o ne į tuos, kurie jų paslaugomis naudojasi. Todėl vis didesnė mūsų visuomenės dalis palaiko valstybinio komercinio banko steigimo idėją.

Šiandien, kai ne tik regionuose, bet ir miestuose uždarinėjami bankų skyriai ir dėl to kasdienės paslaugos daliai gyventojų tampa neprieinamos. Kai dėl konkurencijos stokos bankų teikiamų paslaugų įkainiai nuolat kyla, o jaunoms šeimoms ar pradedančiam verslui vis sunkiau gauti paskolas būstui ar verslo pradžiai, Seimas neturi likti pasyviu stebėtoju.

Suprasdamas, kad bankas yra neatsiejama kiekvienos valstybės dalis, o gyventojams tai tam tikro finansinio stabilumo ir gerovės garantas, manau tiek Seimas, tiek Vyriausybė neturi likti tik stebėtoju.

Valerijus Simulik

Valerijus Simulik

Reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu... (M.K.Čiurlionis)

Mielieji,

Jau rugsėjo 1-oji. Kartu ateina džiaugsmas ir rūpestis bei dar vieni, nauji pažinimo ir tobulėjimo metai. Žinios mums suteikia laisvę, o laisvė leidžia svajoti, mokytis, tobulėti.

Linkiu, kad mokslo metai būtų palankūs Jūsų kūrybiškumui, naujom idėjom bei šviesiems darbams.

LR seimo narys Valerijus Simulik

Šiandien Lietuva pirmą kartą oficialiai mini Romų genocido atminimo dieną. Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas pabrėžia: „Paminėti rugpjūčio 2-ąją – Romų genocido atminimo dieną – tai dar viena proga geriau suprasti kartu mūsų Lietuvoje gyvenančius kitos tautybės žmones, o taip pat dar viena proga pasmerkti genocidą, ir su tokiu reiškiniu niekada nesitaikyti.“

2019 m. birželio 26 d. Seimas priėmė Atmintinų dienų įstatymo pakeitimą, nustatantį, kad rugpjūčio 2-oji yra Romų genocido atminimo diena.

Rugpjūčio 2-oji Europos šalyse kasmet minima kaip juodoji diena, kai buvo išžudyta Aušvico-Birkenau romų stovykla. SS-ininkų terminais – „išvalyta čigonų stovykla“.  Tuomet, 1940-taisiais, per vieną naktį Aušvice buvo nužudyta apie 2900 vyrų, moterų ir vaikų. Šiemet minimos 75-osios žudynių metinės.

Valerijus Simulik

Šiandieniniame politinio bei visuomeninio gyvenimo vingrybėse, kovose būsiu labai nepopuliarus, bet negaliu nutylėti – nors sakoma „tylėjimas – auksas“... Gal mes (gyvenantys Lietuvoje) apsispręskime ar esame Europinė valstybė, gerbianti teisę, jos normas, ar pretenduojame į kažkokią tai trečiojo pasaulio valstybę, kur kažkas gali keisti teisines normas taip kaip „reikia“.

Pas mus jau buvo keičiamos teisinės normos pagal „užsakymą“, „nurodymą“. Gaila, kad tada tiems kam tai buvo taikoma išsigando ir nei vienas nesikreipė į teismus ginant savo ir valstybės teisines normas. Noriu pasidalinti keletu samprotavimų. Džiaugiuosi, kad mane pakonsultavo jauni, nepriklausomi, teisę vertinantys bei gerbiantys žmonės.

Lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja). Šis teisės principas reiškia, jog bet kuris teisės aktas, laiko prasme, galioja tik į priekį. Tai taip pat reiškia, jog bet kuris įstatymas gali reglamentuoti tik tuos konkrečius visuomeninius santykius, kurie atsiras po jo paskelbimo. Šis, teisės moksle seniai žinomas principas, be kitą ko, atspindi ir teisės viršenybę (nes draudžia iškelti įstatymą virš teisės), kurios siekis numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Birželio 1 d. minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šia proga birželio 1-osios išvakarėse Seime surengta kasmetinė vaikų konferencija „Lietuvos vaikų balsas“. Konferencijos pagrindiniai dalyviai ir pranešėjai – vaikai. Taigi Seime, dalyvaujant dideliam būriui vaikų ir būreliui suaugusiųjų buvo pristatyti Tarptautinei vaikų gynimo progai rengti vaikų pranešimų ir piešinių konkursai „Pasaulis – tai aš“ . Tarp pranešimų vaikus nuotaikinga muzika džiugino Artūro Noviko džiazo mokyklos auklėtiniai.

Konkursų ir konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač tėvų, mokytojų ir politikų, dėmesį į vaikų balsą, kuris, visgi retai kada būna išklausomas ir išgirstamas. Taip tikimasi sumažinti takoskyrą tarp vaiko ir suaugusiojo.

Visuomenę sukrėtė žinia, kad sekmadienio naktį Tauragės rajone, kaimo turizmo sodyboje, nuo neblaivaus nepilnamečio nukentėjo nepilnametė mergina. Ji patyrė didelius smurtinius sužalojimus.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas domėjosi situacija – ar nusikaltimas yra tiriamas visa apimtimi, neieškant neteisėtų galimybių švelninti smurtautojo padarytus veiksmus dėl tėvų padėties ar kitų aplinkybių. V. Simuliko nuomone, skaidrus tyrimas ir adekvačios bausmės neišvengiamumas yra prevencinė priemonė užkardyti panašiems brutaliems nusikaltimams ateityje. Apie šį atvejį komiteto pirmininkas kalbėjosi su generaliniu prokuroru Evaldu Pašiliu ir buvo patikintas, kad byla tiriama labai dėmesingai ir jokios neteisėtos priedangos žiauriai pasielgusiam  vaikinui nebus taikomos. Visuomenė taip pat bus informuojama apie bylos eigą tiek, kiek tai atitinka viešąjį interesą ir kiek tai negali kenkti tyrimui. V. Simulikas pažymi ir tai, kaip svarbu šioje situacijoje gerbti privatumą, atsižvelgiant, kad kalbama apie vaikus.

Valerijus Simulik

Tėvas turbūt glaudžiausiai susijęs su gimtaisiais namais – visa ko pradžia. Šalia jo skleidėsi pirmosios vaikystės patirtys, užklupus sunkumams galvą glostė stiprios ir nuo darbų sudiržusios rankos, skambėjo padrąsinantis, kartais ir kiek griežtokas žodis...

Apie Tėvo gyvenimo prasmę geriausiai, matyt, yra pasakęs poetas Justinas Marcinkevičius: ,,Žinojau, kad vakarienei turėsiu savo duonos, o vis tiek galvojau apie einantį į namus tėvą – sušalusį, perlytą. Pajutau, kad tėvas tik todėl nusiavė batus, jog aš galėčiau vaikščioti apsiavęs.“

Linkiu, kad savo vaikams visada išliktumėte tvirta atrama ir visai nesvarbu, kiek jiems metų – žengia pirmuosius žingsnius ar sidabro gijos padabino plaukus. Tegu netrūksta vaikų dėkingumo, šilto žodžio, stiprybės atleisti kartais galbūt ir pasiklydusiam vaikui... Stiprios sveikatos ir artimųjų šilumos.

 

Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai