Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Seimo nario, socialliberalo Valerijaus SIMULIK pranešimas spaudai

Ar keisis valdžios požiūris į žmones ?

Manau galima sakyti, jog šios savaitės Kauno įvykiai privertė susimastyti ne vieną Lietuvos gyventoją. Vieni reiškė užuojautą artimiesiems, kiti džiūgavo, jog pagaliau atsirado žmogus kuris privertė susimastyti dėl savo darbo kokybės teisėsaugos sistemos atstovus.

Tačiau iš ties yra baisu tai, jog prasidėjęs šeimos konfliktas išsirutuliojo iki tokio masto konflikto su tokia tragiška pabaiga. Tačiau ar tai jau pabaiga ?

Manau kaltę dėl to turėtume prisiimti ir mes, Seimo nariai. Juk gan dažnai tiesiog formaliai pažiūrime į skundus, kurie ateina į Seimą. Nenorėdami politizuoti kai kuriuos įvykius, tiesiog nusprendžiame nesikišti ir tiek. O juk kiekvienam žmogui, jo problema yra labai skaudi, ypač jei jis išdrįsta apie ją kalbėtis atvirai ir nebijo kreiptis į valdžios atstovus. Deja pasibeldus į valdžios duris jos dažnai taip ir neatsidaro.

Turime pripažinti, jog iš ties gauname nemažai skundų dėl teismų, prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų veiklos darbo kokybės, deja dažniausiai vyksta tik formalus susirašinėjimas. Tad nekeista ir tai, jog tik dabar, kai skaudus įvykiai Kaune sukrėtė visą Lietuvą, Generalinė prokuratūra pradėjo tarnybinį patikrinimą, kaip buvo tiriama ši byla.

Ar nebuvo šis tyrimas vilkinamas, aiškinsimės ir mes, Seimo nariai. Tačiau kur buvome anksčiau, juk pirmieji signalai Seimo komitetų vadovus pasiekė jau prieš pusmetį. Kodėl tada buvo taip atsainiai pažiūrėta į net kelių žmonių Andriaus Ūso, Drąsiaus Kedžio ir mergaitės mamos Laimos Stankūnaitės gautus skundus tuo pačių klausimu ? Ar nenoras kištis į teismų sistemos darbą, ar tiesiog abejingumas kito žmogaus skausmui ?

Gal todėl ir esame Europoje vieni iš lyderių pažeidžiant žmogaus teises. Pradedant Seimu ir baigiant bet kuria valstybine institucija. Turime pripažinti, jog žmogaus skausmo, jo problemų sprendimas yra atsainus. Kyla pagrįstos abejonės ir dėl jėgos struktūrų teisių bei galių. Bijoma žmonių, jų nuomonės, todėl neretas atvejis kai žmogaus teisės yra paminamos ir tik Europos lygmeniu žmogus gali gintis, nes Lietuvoje neranda elementarios tvarkos ir teisingumo.

Todėl klausiu Jūsų, mieli Lietuvos žmonės, ar nereikėtų pamastyti ir apie prisiekusiųjų teismą.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai