Valerijus Simulik
2022 Rugsėjo 26 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Ką Valerijus Simulik veikia už Seimo sienų?

Didžioji dalis šiauliečių pažįsta Seimo narį Valerijų Simulik, žino apie jo veiklą Seime. Bet apie jo laisvalaikį už parlamento sienų nerašo nei gyvenimo būdo žurnalai, nei rodo televizijos laidos.

Laisvalaikis saugos būryje

Šeimos parlamentaras nepanoro pristatinėti viešai – liko ištikimas savo nuostatoms, kurių laikėsi visą darbo Seime laiką. Todėl pamėginome paieškoti kompanjonų, su kuriais Seimo narys leidžia savo laisvalaikį. Pavyko ne iš karto. Vienas iš kompanjonų šiuo metu jau gyvena Klaipėdoje ir rečiau susitinka Valerijų, bet noriai sutiko pasidalinti prisiminimais apie kartu su Valerijum praleistą laiką. Tai buvęs Šiauliuose įkurtų Savanoriškų saugos būrių (SSB) prezidentas Aleksandras. Jis prisimena, kad su Seimo nariu susipažino prisijungęs prie saugos būrių, o daugiau su Valerijumi tekdavo bendrauti tuomet, kai Aleksandras tiems būriams vadovavo.

„Valerijus buvo eilinis saugos būrio narys. Reikia pripažinti, kad nebuvo „pirmūnas“, bet jei dalyvaudavo, tai dalyvaudavo dėl nieko nediskutuodamas, viskas su juo buvo tvarkoje“, - pasakoja Aleksandras. Jis prisimena, kad Valerijus klusniai vykdė nurodymus ir susitarimus, neatsisakydavo naktinių budėjimų, neieškojo išskirtinių sąlygų.

„Niekada nėra buvę, kad sakytų – „aš Seimo narys“, kad sakytų – „neisiu, nebudėsiu“. Pats esu su juo budėjęs, pamenu vieną budėjimą su juo per Vėlines, kai smarkiai lijo. Nesvarbu, kokios buvo sąlygos – Valerijus visada atlikdavo savo darbą neatsikalbinėdamas, neieškodamas lengvatų. Esame kartu dalyvavę talkose, kur rinkom šiukšles – Valerijus tikrai nesididžiavo ir netingėdavo, nevaikščiojo nosį užrietęs.

Privilegijos – tik Seime

Pasak buvusio SSB prezidento, Seimo narys nereikalavo papildomo dėmesio, dirbo, kaip ir visi saugos būrių savanoriai.

„Dirbo kaip ir visi normalūs žmonės. Jokių privilegijų sau nereikalavo, nes privilegijų jis Seime normaliai gauna, - juokiasi Aleksandras. - Su mumis jis buvo paprastas žmogus, niekada neišsiskirdavo“.

Paklaustas, ar nesinorėjo, turint valią, Seimo nariui paskirti kokį prastesnį budėjimo laiką, Aleksandras juokiasi ir pripažįsta – Valerijų mielai paerzindavo dėl jo pareigų, patraukdavo per dantį, bet šis niekada neužsigavo, visada buvo komandos nariu.

Reikėtų įdarbinti visus Seimo narius

„Nėra jokios bėdos turėti tokį Seimo narį saugos būriuose. Apskirtai pagalvoju, kad visiems Seimo nariams būtų labai sveika padirbėti panašų visuomenei naudingą darbą, kaip mes SSB būriuose dirbom, - samprotauja Aleksandras.

Paklausus, ar visus Seimo narius priimtų į saugos būrį, Aleksandras juokiasi – kodėl gi ne, juos taip pat galima išmokyti tarnauti.

„Saugos būriuose svarbiausia yra komanda. Nesvarbu, ar tu Seimo narys, ar paprastas šaltkalvis, turi prisiderint prie komandos“, - sako Aleksandras.

Prisiminęs smagų laiką savanoriškuose būriuose, Aleksandras saldžiais pagyrimais nesišvaisto, bet gero žodžio Valerijui nepagaili.

„Pasakysiu taip – aš su juo į žvalgybą eičiau. Žinau, kad jei žvalgyboje pakliūtume priešams, jis manęs neišduotų“, - juokiasi buvęs Valerijaus kolega.

Valstybės šventės – prie radijo

Buvęs Lietuvos radijo mėgėjų draugijos prezidentas Rolandas pasakoja apie kitą Valerijaus Simulik laisvalaikio pomėgį – trumpųjų bangų radijo ryšius. Rolandas prisimena su Valerijumi susipažinęs draugijoje, kuriai vadovavo keletą kadencijų.

„Buvo įvairių bendrų reikalų, Valerijus aktyviai dalyvaudavo, dėl bendro laisvalaikio pomėgio pradėjome daugiau bendrauti ir taip viskas išsivystė į pakankamai glaudžią bičiulystę“, - prisimena Rolandas. Jis mielai prisimena vieną bendrą tradiciją – darbu radijo eteryje paminėti valstybei svarbias šventes - Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, ar Sausio 13-ąją.

Valstybei svarbias datas radijo mėgėjai pažymi darbu radijo eteryje, primena visam pasauliui ir savo kolegoms užsienyje, kad mūsų šalis turi tokias su Nepriklausomybe susijusias progas. Tam skiriamas proginis šaukinys, pagal jį visų šalių radijo mėgėjai supranta, kad yra svarbi proga.

Radijo mėgėjai tokiais atvejais susirenka ten, kur įrengtos galingesnės radijo stotys su galingesnėmis antenomis, nes su namuose turima aparatūra galima pasiekti trumpesnį atstumą. Dažniausiai radijo mėgėjai susirenka ten, kur radijo stotys paruoštos varžyboms, susitarę, kad juos priimtų parai laiko padirbėti eteryje.

„Turime kolegą Utenoje, pas jį neretai nuvažiuojam, jis su malonumu mus priima. Dažniausiai mūsų susitikimai vyksta užmiestyje, kur mažiau miesto triukšmo, kur galima užmegzti tolimesnius, įdomesnius ryšius“, - pasakoja apie bendrą savo ir Valerijaus laisvalaikio pomėgį.

Reikia antros pusės leidimo

Susirinkę bendram darbui trumpabangininkai dirba dieną ir naktį.

„Renkamės tada, kai gaunam leidimus iš antrų pusių, - juokiasi Rolandas. -  Aš saviškei turiu iš anksto pranešti, kad važiuosim su radijo mėgėjais minėti švenčių radijo eteryje. Jei važiuotume per dažnai, tai ne visuomet pritarimo sulauktume, tad piktnaudžiauti tuo negalime“.

Tokiais atvejais Valerijus jau tradiciškai steigia prizus, atminimo dovanėles, jomis apdovanojami žmonės, pravedę daugiausiai radijo ryšių. Lietuvos radijo mėgėjai siunčia tuos prizus ar dovanėles laimėtojams, šie turi galimybę gautas su Lietuva susijusias dovanėles pasikabinti toje vietoje, kuri skirta jų hobiui. Rolandas pripažįsta, kad yra nemažai entuziastų, kurie gaudo progą gauti atminimo dovanėlę.

„Su Valerijumi susitinkame ne tik per valstybines šventes. Neretai, turėdamas laiko, jis prisijungia prie radijo mėgėjų susitikimo Vilniuje“, - pasakoja Rolandas apie aktyvų radijo mėgėją, vieną iš dviejų trumpabangininkų – Seimo narių. Iš viso Lietuvoje priskaičiuojama apie 800 radijo mėgėjų, aktyvių žmonių yra apie pusė.

Pasakoti atsisakė

Stebėdami socialinius tinklus, pastebėjome dar vieną Valerijaus Simulik kompanjoną leidžiant laisvalaikį. Valerijaus sekėjai greičiausiai atpažins jį iš nuotraukų, tačiau plačiau apie jų bendrą laisvalaikį informacijos pateikti negalėsime.

Įvairiais būdais mėginome sužinoti daugiau informacijos apie Seimo nario laisvalaikį, tačiau jo kolega griežtai atsisakė tiek prisistatyti, tiek plačiau pakomentuoti Seimo nario laisvalaikio pomėgius.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai