Valerijus Simulik
2022 Rugsėjo 26 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Valerijus Simulik. Jūsų kandidatas Saulės apygardoje

Valerijus Simulik

Per savo amžių esu sukaupęs įvairios patirties- teko dirbti su moksleiviais, moksleivių tėveliais, vadovauti mokytojų kolektyvui, Savivaldybės politiniam Švietimo komitetui, dalintis atsakomybe su visuomenininkais, savanoriais, vėliau patirtį kaupiau Seime. Kad ir kur bebūtų tekę dirbti, kad ir kokiomis aplinkybėmis teko siekti užsibrėžtų tikslų, visada buvo akivaizdu- be darbo su žmonėmis, be stiprios komandos gerų rezultatų pasiekti praktiškai neįmanoma.

Džiaugiuosi, kad Seime turiu galimybę dirbti su pačiais įvairiausiais žmonėmis. Jie buvo ir yra man pavyzdys. Kartais- kaip reikia dirbti ir elgtis, kartais- kaip geriau nedaryti... Visokie pavyzdžiai gyvenime praverčia ir pamoko, svarbu atsirinkti, kokiu keliu nori eiti.

Kai atsigręži atgal, matai, kad laikas bėga šuoliais.

Šiandien, noriu paliesti vieną iš nedidelių, bet apčiuopiamų Seimo nario veiklų – atstovaujant miestą bei regioną rūpintis papildomomis lėšomis institucijoms, įstaigoms, organizacijoms tiek savivaldos, tiek ministerijų pavaldumo bei visuomeninių organizacijų.

Per nepilnus dvidešimt metų mano paties pastangomis bei kartu su kolegomis Seimo nariais, merais, įstaigų ar organizacijų vadovais bei atstovais pavyko papildomai gauti apie 24 mljn. Eurų. Pradedant nuo didelių projektų :

• Romuvos gimnazijos stadionas,

• Romuvos progimnazijos bei Šiaulių Universiteto gimnazijos rekonstrukcijos,

• J.Janonio, Romuvos, St. Šalkauskio gimnazijų ir Dainų progimnazijos dalinės rekonstrukcijos,

• Jovaro progimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija,

• Šiaulių Respublikinės Ligoninės- Priimamojo priestato statyba bei medicinos įranga (3,8 mljn. Eurų),

• Suaugusiųjų infekcinio skyriaus kapitaliniam remontui (490 tūkst..Eurų),

• Onkologijos klinikos atnaujinimui (1,25 mljn.Eurų),

• Moters ir vaiko klinikos įrengimas.

tai tik keletas pavyzdžių kas padaryti bendromis pastangomis.

Savaime aišku, kad rūpintasi ir gana nedideliais projektais, kaip langų keitimas darželiuose, mokyklose, neformalaus ugdymo įstaigose; stogų dangų keitimas švietimo, kultūros įstaigose; sporto salių atnaujinimas; sporto įstaigų bazių atnaujinimas; ŠPRC, Šiaulių kolegijos bei Šiaulių Universiteto bazių atnaujinimo darbai; iš kelių direkcijos atkovota papildomų lėšų miesto bei regiono keliams, infrastruktūriniams projektams.

Ir šiandien rūpinamės kartu kaip gauti tikslinių lėšų tiek Šiaulių civilinio oro uosto bei būsimo logistikos centro aptarnavimui geležinkelio vėžei (pirmam etapui – 3,7 mljn.Eurų) reikalingų lėšų. Pirminiai sprendimai yra.

Paskutiniu metu jau gauta papildomai 2,452 mljn. Eurų Bačiūnų gatvei pabaigti ir suprantama bendro darbo dėka kartu Šiaulių m. meru Artūru Visocku.

Pažvelgus nuveikta daug darbų, bet laukia dar rimtesnis darbas – ne tik pinigai lemia kaip gyvena regionai, bet būtina susigrąžinti žmones. Tam reikia gerai apmokamų darbo vietų – tai tik bendro darbo dėka galime tai padaryti, suprantama kartu su savivaldos institucijomis,verslu.

Politinė reklama


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai