Valerijus Simulik
2022 Rugsėjo 26 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Žmogaus teisių komitetas pritaria teismo tarėjų instituto įtvirtinimui

2020 m. balandžio 22 d. pranešimas žiniasklaidai

Balandžio 22 d. posėdžio Žmogaus Teisių Komitetas apsvarstė Tarėjų nustatytą Plana ( XIIIP-3891 ) IR lydinčiuosius įstatymų projektus ( XIIIP-3892 ; XIIIP-3893 ; XIIIP-3894 ; XIIIP-3895 ).

Komitetų planavimas iš esmės sutinkamas, jei siūloma tobuliausia. Būkite tikri, kad komitetas pasiūlytų geriausią amžių, o geriausias pasirinkimas - 25 metų amžiaus.

„Svarstomais įstatymų projektavimo tikslais įtvirtintas teismo tarėjų institutas“. N umatomas teismų tarėjų - nepriekaištingos reputacijos visuomenės atstovų - dalyvavimas teisminių bylų nagrinėjime ir sprendimų priėmime. Taip pat bus siekiama visuomenės įsitraukimo į teisingumo vykdymą.

„Įstatymų projektų rengėjai aiškinamojo rašymo pažintys, vadovaujančios visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras„ Vilmorus “2019 m. liepos 5–13 dienų atlikto tyrimo duomenys, teisinis pasitikėjimas 19,7 proc., nepasitiki 28,0 proc. Lietuvos gyventojų. Taigi pagrindinis visuomenės teisių gynimo ir teisinės sistemos tobulinimas, teisinis darbo atvirumo skatinimas, visuomenės teisinis švietimas.

Tikimasi, kai tvirtinamas tarėjų institutas prisidės prie teisinių sistemų atvirumo, aiškumo stiprinimo. Įvertinę užsienio valstybių narių planą, kai tarėjai bus susitvarkę kartu su teisėjais, nagrinės žodį proceso tvarką, nurodykite, kai jie bus nagrinėjami teisingai.

Tarėjų sprendimo projekto tikslas - aptarti visus bendro pobūdžio klausimus, jų dalyvavimo nagrinėjant teisinius reikalavimus, veiklos garantijas, atsakomybę ir kitus.

Lietuvos Respublikos pilietybės, profesinės kvalifikacijos, kvalifikacijos kėlimo ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimai.

Asmuo, kaip teisininkas, negalės būti patenkintas, jei bus įsitikinęs, kad teismo nuosprendžiu pripažintas padarys nusikalstamą veiką; atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, notaro, antstolio, policijos ar vidaus reikalų sistemos darbuotojo pareigūno ar valstybės tarnybos užimamų tarnybų veiklos pažeidimų, jei po to važiuoja autobusai, naudojamas praktinis penkerių metų laikotarpis; piktnaudžiavimo psichotropinės, narkotinės, toksinės medžiagos ar alkoholis.

Šiais atvejais reikia įsitikinti, kad tikri, kai jie bus tikri, o tokie visuomenės atstovai turėjo reputaciją, nes jie buvo didesni, bet visuotinis pobūdis.

Asmuo, pretenduojantis būti tarėju, gali būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos tarėjų sąrašą. Šis sąrašas sudarytas ir tvarkingas Nacionalinė teismų administracija. Asmenys į šį sąrašą įtraukiami tik savanoriškais pagrindais.

Reikia, kad tarėjai įgytų minimalių žinių, reikalingų teismo procesų, būtinai organizuotų tarėjų įvadinis mokymas. Šis mokėjimas organizuoti Nacionalinę teismų administraciją.

Daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja Eglė Lukšienė

Tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt ;


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai