Valerijus Simulik
2022 Rugsėjo 26 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Žmogaus teisių komiteto pranešimas: „Šioje ekstremalioje situacijoje privalome paisyti žmogaus teisių, kad neprarastume žmogiškumo ir po krizės taptume labiau susitelkusiais“

2020 m. kovo 26 d. pranešimas žiniasklaidai

Mes, Seimo Žmogaus teisių komisijos nariai, pvz., Labai sunerimę, jei tiekiate Lietuvą, tiek visas pasaulio problemas, tiek susijusius nusikalstamus dalykus, tiekėjus, tiekėjų asmenines orumo kompozicijas.

Tinklas, kurį galima rasti tik tada, kai gerbiami žmonės ir nepageidaujami saugos reikalavimai, arba pritaikyti griežtai įrangai, ginančius sveikai ir gyvybiškai, nepageidaujantiems žmonėms ir asmens orumo principams.

Kiekviena civilizuota, demokratinė valstybė gali būti apsaugota ir užtikrinta asmens orumo puoselėjimo siekis. Svarbus neprisirišti prie asmens teisių pavyzdžių, kai akcentuojančios vieninteliai asmenys, turintys politinę bendruomenę ir ignoruojantys faktą, kai laisvas visada neatsiejama nuo atsakomybės.

Valstybė turi teisę į sveikatos apsaugą ir saugumą, jei reikia, kai socialinis gyvenimo apribojimas bus užtikrintas, nes jie nepageidaujami, nes keliami pavojai nėra vieninteliai, bet ir kiti žmonės yra sveiki. Bet netaikomas griežtas potencialus užsikrėtusių asmenų karantinavimas, įvedimas į kitus apribojimus, valstybės narės veikiančius asmenis, turint galvoje bet kokį draudimą, o pobūdį, ar jie gali būti traktuojami kaip kiti instrumentai, ar potencialūs pavojai.

Priėmus sprendimą, kai privatųjį karantinavimo priemonių įgyvendinimą nepaprastasis teisinis Lietuvos piliečių lūkesčių potencialas pavojingas aplinkybes - tokiu būdu autobusai gali būti vertinami karantinavimo grupes, kai jie bus uždaryti į kitą variantą. Taip pat pakelk visus atvežtus atvejus, kai vieningi, nesinaudojantys specialūs asmeniniai ryšiai, turintys teisę į karantino naudojimą, prireikus asmeninių ar gerbėjų, nors jie turėtų daugiau logistikos pastangų.

Džiaugiamės, kai pasigirdus kritikai, tobulinantis priverstinio karantinavimo tvarką, labai gerai, kai visi įsivaizduojami, jei nėra žinomų krizių, o priešingai - tai ypatingai svarbūs kriterijai, arba

Norime peržiūrėti svarbiausius žmogaus teisių pažeidimus, kurie atsiskleidė krizės laikotarpiu. Kiekvienas žmogus, kuris kovoja su bendruoju gėrimu, jei yra nuolatinis kontaktas su potencialiais virusais užkrėstais žmonėmis, turi būti aprūpintas visomis būtinomis sveikatos apsaugos priemonėmis. Tai yra absoliuti valstybės pareiga, kurios nevykdo tegali būti valdomos kaip nusikalstama veika.

Tikimės, kai visos mokomės iš padarytų klaidų ir svarbiausių laikų iš šios krizinės padėties išeina vienintelės, geriausi patyrę ir tikri, nepraktiškos žmogiškumo.

 

Komiteto nariai: Andrius Navickas, Sergejus Jovaiša, Kęstutis Smirnovas, Leonard Talmont, komiteto pirmininkas Valerijus Simulik

 

Parengė

„Žmogaus teisių“ komiteto narys Andrius Navickas

Daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja Eglė Lukšienė

Tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt ;


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai