Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Rugpjūčio 2-oji - Romų genocido atminimo diena.

Šiandien Lietuva pirmą kartą oficialiai mini Romų genocido atminimo dieną. Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas pabrėžia: „Paminėti rugpjūčio 2-ąją – Romų genocido atminimo dieną – tai dar viena proga geriau suprasti kartu mūsų Lietuvoje gyvenančius kitos tautybės žmones, o taip pat dar viena proga pasmerkti genocidą, ir su tokiu reiškiniu niekada nesitaikyti.“

2019 m. birželio 26 d. Seimas priėmė Atmintinų dienų įstatymo pakeitimą, nustatantį, kad rugpjūčio 2-oji yra Romų genocido atminimo diena.

Rugpjūčio 2-oji Europos šalyse kasmet minima kaip juodoji diena, kai buvo išžudyta Aušvico-Birkenau romų stovykla. SS-ininkų terminais – „išvalyta čigonų stovykla“.  Tuomet, 1940-taisiais, per vieną naktį Aušvice buvo nužudyta apie 2900 vyrų, moterų ir vaikų. Šiemet minimos 75-osios žudynių metinės.

Istorijos tyrėjai kalba, kad įžengę į Aušvicą romai buvo tik dalis šimtų tūkstančių romų aukų, nukentėjusių nuo nacių ir jų sąjungininkų genocido. Manoma, kad dėl genocido gyvybes prarado apie 1, 5 milijonai romų – jie buvo sušaudyti, nunuodyti dujų kamerose, mirė nuo kankinimų, dėl išsekimo priverstiniuose darbuose, mirė iš bado ar dėl uždarose stovyklose išplitusių ligų.

Prisimenant romų genocidą, būtina kalbėti ir apie juodąsias dienas Lietuvos istorijoje tam, kad tokios dienos niekada nepasikartotų. Tarpukariu Lietuvoje gyveno apie pusantro tūstančio romų. Manoma, kad naciams okupavus Lietuvą 1941 m., bent trečdalis, apie 500 romų, buvo nužudyti. Romai dažniausiai suiminėti ir pristatyti priverstiniams darbams Lietuvoje, vėliau, prie Lietuvos artėjant sovietų kariuomenei, jie buvo siunčiami į koncentracijos bei darbo stovyklas Vokietijoje ir Prancūzijoje. Bet tik tie, kurie galėjo dirbti. Seneliai ir vaikai buvo šaudomi Lietuvoje.  Romai buvo žudomi Šalčininkų rajone, netoli Kirtimų Porubankos,  Kauno IX forte bei Paneriuose.

Tikimės, kad Romų genocido dienos paminėjimas atkreips dėmesį į skaudžius istorijos faktus, prisidės prie romų kultūros atvirumo. Mažiausia, ką galime padaryti tiems, kurie išgyveno holokaustą, jų šeimoms ar žuvusiųjų šeimoms – neužmiršti.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai