Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Žmogaus teisių komiteto pranešimas: Tarptautinės vaikų dienos proga vaikai džiaugėsi galimybe kalbėti ir būti išgirsti

Birželio 1 d. minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šia proga birželio 1-osios išvakarėse Seime surengta kasmetinė vaikų konferencija „Lietuvos vaikų balsas“. Konferencijos pagrindiniai dalyviai ir pranešėjai – vaikai. Taigi Seime, dalyvaujant dideliam būriui vaikų ir būreliui suaugusiųjų buvo pristatyti Tarptautinei vaikų gynimo progai rengti vaikų pranešimų ir piešinių konkursai „Pasaulis – tai aš“ . Tarp pranešimų vaikus nuotaikinga muzika džiugino Artūro Noviko džiazo mokyklos auklėtiniai.

Konkursų ir konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač tėvų, mokytojų ir politikų, dėmesį į vaikų balsą, kuris, visgi retai kada būna išklausomas ir išgirstamas. Taip tikimasi sumažinti takoskyrą tarp vaiko ir suaugusiojo.

Vaikai konkursiniuose pranešimuose kalbėjo apie grėsmę gamtai dėl žmogaus neatsakingo elgesio, atvėrė emigracijos problemos skaudulius. Pranešimuose vaikai kalbėjo apie meilę tėvams, apie meilę Lietuvai ir apie mūsų kiekvieno asmeninę atsakomybę už mūsų planetą Žemę.

Specialųjį prizą įsteigė ir Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas. Politikas apdovanojo Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ketvirtoką Matą už pranešimą „Pasauli, aš užaugsiu Tau“. Berniukas rašinyje leidžiasi į fantaziją kaip įsikibęs į medžio lapą ir vėjo papūstas pakyla į dangų. „Ir mes nesustodami kilome aukštyn, kol pagaliau prieš akis atsivėrė platūs horizontai. Pasirodo, mano gimtasis miestelis – tik kelio pradžia.

Nuliūdau. Prieš akis pamačiau šimtus kilometrų plastikinių maišelių vandenynuose. Pasukęs galvą į kitą pusę išvydau degančius miškus. Žinau, kaip mano senelis ir šeima myli mišką, todėl ilgiau žiūrėti negalėjau. Nusukus galvą vėl suspaudė širdutę – ant kranto gulėjo mirę banginiai...“ – rašė Matas. V. Simulikas sveikindamas berniuką linkėjo visą gyvenimą išsaugoti tą gilų jaudulio ir atsakomybės jausmą už tai, kas vyksta mūsų planetoje.

Konferencijos metu vaikai gavo lapelį popieriaus ir pieštuką. Jie rašė pasiūlymus – ką daryčiau, kad Lietuvoje būtų gyventi geriau. Dėžė, į kurią bus įmesti lapeliai su vaikų pasiūlymais keliaus į Žmogaus teisių komitetą. Komiteto nariai turės progą susipažinti su vaikų idėjomis, o gal ir jomis pasinaudoti.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis skelbia, kad valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais su juo susijusiais klausimais. Šios konvencijos 13 straipsnis įtvirtina vaiko teisę reikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais.

Konferencijos rengėjai: Seimo Žmogaus teisių komitetas, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“. Konferencijos partneris Artūro Noviko džiazo mokykla.

Parengė ir daugiau informacijos suteiks:
Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja
Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai