Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Sveikinimas Tėvo dienos proga

Valerijus Simulik

Tėvas turbūt glaudžiausiai susijęs su gimtaisiais namais – visa ko pradžia. Šalia jo skleidėsi pirmosios vaikystės patirtys, užklupus sunkumams galvą glostė stiprios ir nuo darbų sudiržusios rankos, skambėjo padrąsinantis, kartais ir kiek griežtokas žodis...

Apie Tėvo gyvenimo prasmę geriausiai, matyt, yra pasakęs poetas Justinas Marcinkevičius: ,,Žinojau, kad vakarienei turėsiu savo duonos, o vis tiek galvojau apie einantį į namus tėvą – sušalusį, perlytą. Pajutau, kad tėvas tik todėl nusiavė batus, jog aš galėčiau vaikščioti apsiavęs.“

Linkiu, kad savo vaikams visada išliktumėte tvirta atrama ir visai nesvarbu, kiek jiems metų – žengia pirmuosius žingsnius ar sidabro gijos padabino plaukus. Tegu netrūksta vaikų dėkingumo, šilto žodžio, stiprybės atleisti kartais galbūt ir pasiklydusiam vaikui... Stiprios sveikatos ir artimųjų šilumos.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai