Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Informacija rinkėjams

Balsavimas iš anksto savivaldybėse

Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, rinkimų dieną (2019 m. kovo 3 d., pakartotinis balsavimas kovo 17 d.) negalės atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turės galimybę balsuoti IŠ ANKSTO VISOSE SAVIVALDYBĖSE. Balsavimas iš anksto bus organizuojamas visų savivaldybių pastatuose vasario 27 ir 28 dienomis nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas kovo 13 ir 14 dienomis).

Rinkėjai, kurie balsuos iš anksto, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Balsavimas namuose

Rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai ar laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir įtraukti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą, galės balsuoti 2019 m. kovo 1 ir 2 dienomis namuose nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas kovo 15 ir 16 dienomis). Jei nesate įtraukti būtina kreiptis į savo apylinkės komisiją arba trumpuoju telefonu 1855, dėl įtraukimo į balsavimą namuose sąrašus.

Rinkėjai, kurie balsuos namuose, komisijos nariams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai