Valerijus Simulik
2021 Sausio 26 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Sveikinimas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga

Valerijus Simulik

Sakoma, kad kiekvienas amžiaus tarpsnis savaip gražus, o žmogaus gyvenimo vertė ir turinys labiausiai atsiskleidžia tik gyvenimo brandoje. Minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną linkiu, kad pasidalyta Jūsų gyvenimo druska-patirtos nesėkmės ir laimėjimai- būtų būtinas priedas jaunesnėms kartoms problemas paverčiant galimybėmis, o šalia esančiųjų meilė ir šiluma bus ramybės ir stiprybės šaltinis. Būkite laimingi, tegu netrūksta artimųjų palaikymo ir nuoširdaus džiaugsmo.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai