Valerijus Simulik
2021 Sausio 26 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Sveikinimas Mokslo ir žinių dienos proga

Valerijus Simulik

Rudens pradžia sutampa su viena gražiausių ir prasmingiausių švenčių- Mokslo ir žinių diena. Kelias į pažinimo pasaulį yra nelengvas, kupinas nesibaigiančių ieškojimų, atradimų džiaugsmo, todėl linkiu, kad juo eitumėte su meile, pagarba ir pasitikėjimu, kad nepritrūktų kantrybės, supratingumo ir sėkmės. Tegu kiekvienas bendruomenės narys- ir tie, kurie mokosi, ir tie, kurie moko- susitelkia bendram darbui ir toliau siekia pačių kilniausių tikslų- kultūros ir tradicijų puoselėjimo, stiprina pilietiškumo, pareigos, atsakomybės jausmus.

Sėkmingų ir įdomių mokslo metų!


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai