Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2019 Balandžio 22 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

SU SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA

AValerijus Simulik

Kasmet minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena mums, lietuviams, primena, koks sunkus lietuviško žodžio kelias. Sakoma, jog atėmus iš tautos viską, ji viską gali atgauti, bet atimkite kalbą- ir tauta niekuomet jos daugiau nebesukurs. Kiekvienas Jūsų, mylėdamas ir gerbdamas gimtąją kalbą, kaip mūsų protėvių paliktą lietuviškumo ir valstybingumo pagrindą, prisideda prie jos ir lietuviškos knygos išsaugojimo- tų dvasinių pradų, iš kurių atsiranda tikrasis patriotizmas ir pilietiškumas.

Tegu meilė gimtajam žodžiui būna veikli, o darbus lydi asmeninės atsakomybės už jos likimą suvokimas. Prasmingų darbų išlaikant ir ugdant gimtąją kalbą!


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai