Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Gruodžio 13 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Sveikinimas Motinos dienos proga

AValerijus Simulik

Viena prasmingiausių pavasario švenčių- Motinos diena. Rašytoja Šatrijos Ragana yra sakiusi, kad visos motinos ypatybės išteka iš meilės, o kas myli, tas yra kantrus, švelnus, atsižada savęs dėl kitų, neatmena sau padarytų skriaudų.

Sveikindamas Jus, mielos Mamos, noriu padėkoti už nesibaigiantį rūpestį savo vaikais, už meilę, neturinčią poilsio valandų, už suteiktą žinojimą, kad nieko blogo neatsitiks, nes esi šalia  ar šviesioj atminty... Tegul Jums netrūksta artimųjų meilės, tvirtybės, nepristinga pagarbos ir pasitikėjimo.

Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas, Seimo narys Valerijus Simulik


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai