Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Šiaulių miesto galva lipa per šiauliečių galvas

Nors tai, kas pastaruoju metu vyksta Šiauliuose, kelia vis didesnį nerimą, kurį laiką apie tai nieko nerašiau. Dėl kelių paprastų ir žmogiškų priežasčių.

Minėjome visai Lietuvai labai svarbias datas. Visų pirma Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Netrukus po jos atėjo Vasario 16-oji, mūsų Valstybės atkūrimo diena. Diena, kuri šiais metais buvo ypatinga, nes minime 100-ąsias atkurtos Lietuvos metines. Ir galiausiai Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Natūralu, kad tokiomis dienomis nesinori kalbėti apie negeroves. To ir nedariau. Tačiau, deja, ilgiau tylėti nebegaliu. Nes matau, kad mano miestas, mano gimtieji Šiauliai vis giliau grimzta į tikrą pelkę. O pikčiausia, jog Šiaulių valdžios viršūnėlės bando vaizduoti, jog viskas atvirkščiai, viskas gerai! Ne, sako tie ponai, mes kopiame į kalną. Mes aktyvūs ir progresyvūs, o tie, kurie kritikuoja, yra kenkėjai. Mes vieninteliai žinome, ko miestui reikia, kaip reikia ir kada reikia.

Būtų juokinga, jei nebūtų graudu.

Gera žinia ta, jog žmonėms visada daugiausiai įtarimų kelią tie, kurie vaidina visažinius. Arba neklystančius. Aš tuo labai džiaugiuosi. Nes ir pats matau, jog vis daugiau miestiečių Šiaulių savivaldybės pusėn dairosi klausiamais, jei ne piktais, žvilgsniais.

O klausti ir gal net piktintis yra dėl ko. Tiesą sakant, randasi vis daugiau. Paimkime kad ir vieną iš paskutiniųjų miesto valdžios sumanymų: užmojis sporto mokyklas paversti nežinia kuo. Kažkokiais sporto centrais, galbūt akademijomis ar pan.

Tiesiog taip. Sugalvojau – ir padarysiu. Be jokios diskusijos su visuomene, visų pirma sporto mokyklų darbuotojais, be analizės, be argumentų. Ar taip turi elgtis šiauliečių rinktos valdžios atstovai demokratinėje valstybėje?

Aš tik priminsiu, jog Švietimo įstatyme juodu ant balto parašyta: 15 straipsnis. Kitas neformalusis vaikų švietimas, 2 punktas. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus nustato švietimo ir mokslo ministras. Sporto mokyklos yra neformalaus ugdymo įstaigos. Kitaip tariant, tokios pat ir tokias pačias teises turinčios įstaigos, kaip mokyklos ir pan. Sporto mokyklų darbuotojai turi tokias pačias teises ir garantijas, kaip ir pedagogai. Šiaulių miesto galva ar galvos mano, jog taip neturėtų būti. Galvos sako, jog sporto mokyklų atstovai – jokie ne pedagogai. Pati didžiausia galva net leidžia sau viešai postringauti, kad sporto mokyklų atstovų pasirašytas raštas, kuriame jie primena, jog sprendimo projektas parengtas netinkamai, neišdiskutuotas su sporto bendruomenėmis, treneriais, darbuotojais, ugdytinių tėvais ir yra nesavalaikis – yra ne kas kita, o tiesiog kažkoks „lapas“!

Toks pasakymas – tai jau net ne įžūlumas. Tai – atviras cinizmas.

Norite, pasakysiu, kodėl Šiaulių miesto valdžios galva su keliomis kitomis pritariančiomis galvelėmis tinka kitoks sporto mokyklų statusas? Viskas labai paprasta: sporto mokyklų vadovą skiria ir atleidžia miesto Taryba. Pakeitus statusą skyrimu ir atleidimu rūpintųsi vienas vienintelis žmogus. Taip, atspėjote, pati didžiausia galva.

Jam, beje, turėtų rūpėti visai kiti dalykai. Dėl to paties sunkiai sutramdomo pomėgio priiminėti vienasmenius sprendimus. Buvęs Šiaulių futbolo akademijos direktorius, kuris teismo sprendimu grąžintas į darbą, kreipėsi į prokuratūrą. Paprašė, kad sprendimų priėmėjas atlygintų miesto biudžetui padarytą žalą – 22 tūkstančius eurų.

Tiek kainavo vienasmeniai sprendimai. Primenu, tai – šiauliečių mokesčių mokėtojų pinigai. O atleistų ir per teismus į darbą grąžintų asmenų yra ir daugiau. Jiems išmokėtų kompensacijų – taigi miestui ir miestiečiams padarytos žalos – irgi daugiau. Skaičiuojama dešimtimis, jei tik ne šimtais tūkstančių eurų.

Ar turi valstybines ar savivaldyje pareigas einantis asmuo atlyginti visuomenei padarytą žalą, kurią sukėlė savo tyčiniais veiksmais? Neabejotinai. Šiuo klausimu pasisakė ir Konstitucinis Teismas. 2018-03-08 nutarimu Nr. KT4-N3/2018, bylos Nr. 2/2017. Piliečiai turi pilną teisę to reikalauti. Galiu tik pasidžiaugti, jog atsiranda žmonių, kurie, nepaisant nuolatinių bauginimų ir psichologinio spaudimo, drįsta to reikalauti.

Pabaigai – ir dar vienas keistas ir nesuprantamas Šiaulių valdžios galvų projektas. Ėmiau ir sugalvojau, jog Dainų poliklinika bus jungiama prie Centro poliklinikos. Kodėl, kam to reikia? Atsakymų nėra. Taip sugalvota. Jokios kaštų ir naudos analizės, jokios diskusijos su visuomene, ypatingai pačių medikų bendruomene – nieko.

Apie pusantro šimto Dainų poliklinikos darbuotojai pasirašė ant kreipimosi, kuriame prieštarauja poliklinikų jungimui. Teko girdėti gandą – labai tikiuosi, jog tai tik gandas – jog apie tai sužinojęs miesto galva liepė surinkti kiekvieno iš pasirašiusiųjų telefonų numerius.

Kodėl, kam? Kad galėtų skambinti ir terorizuoti žmones? Pasikartosiu: tikiuosi, jog tai tik gandas. Ir jokių skambučių nebus. Tačiau jei bus – raginu žmones netylėti. Raginu juos kreiptis į mane, į judėjimo „Už Šiaulius“ narius, į miesto tarybos narius, į žiniasklaidą.

Valerijus Simulik
Seimo narys, Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai