Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Just. Marcinkevičius yra pasakęs: ,,Ir mažiausia Lietuvos šakelė, ir menkiausias jos lapelis, virpantis istorijos saulėje, gyvas tik todėl, kad yra sujungtas su kitais“. Švęsdami Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną- prisiminkime, kad mūsų tautos istorija kupina nesunaikinamo ir niekuo nepakeičiamo laisvės ir laimės siekimo. Čia, šioje žemėje, įsispaudusios mūsų vaikiškos pėdos, čia ištarti pirmieji žodžiai, čia teka visų mūsų gyvenimo upė...

Sveikindamas prasmingos šventės proga linkiu neprarasti tėvynės jausmo, mylėti žmogų- kartais galbūt ir silpną, nusivylusį, ydingą ar klystantį, neprarasti tikėjimo ir vilties, kad tylus ir kantrus darbas visada subrandina vaisių.

Gražios šventės.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai