Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Sveikinimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga

Just. Marcinkevičius yra sakęs, mūsų tauta turi ilgą ir garbingą istoriją, prasidėjusią su pirmąja knyga, pirmąja mokykla, pirmuoju laikraščiu... Šiandien, švęsdami Valstybės šimtmetį, prisiminkite, kad tik mūsų senolių ir protėvių fizinės ir dvasinės energijos dėka turime išlikusią savo kalbą, raštą, kultūrą, todėl Tėvynės ateitis- kiekvieno žmogaus ateities garantija.

Sveikindamas gražios šventės proga linkiu neprarasti pasitikėjimo ir pasigėrėjimo savo tauta, santarvės ir tolerancijos, žmogiškumo- to, ką žmogus laiko ir jaučia savo sieloje. Gražios ir prasmingos šventės.

LR Seimo narys, Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas Valerijus Simulik


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai