Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2019 Sausio 22 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Europos Tarybos posėdžių salėje ir Europos Žmogaus Teisių Teisme

Lankėmės Europos Tarybos posėdžių salėje ir Europos Žmogaus Teisių Teisme. Visa tai skirta ginti žmonių teises kai išnaudotos visos nacionalinių teisinių priemonių arsenalas. Tikrai keistai atrodo kai nacionaliniai teismai, o tiksliau valstybė naudodama visus valstybinius išteklius - tiek finansinius, tiek žmogiškuosius - pralaimi EŽTT ir po to negeba sutvarkyti procesinius dalykus, kad nepažeistų žmonių teisių. Suprantu žmones, kurie nesusidūrė su tuo "teisingumu", tai ir nesupras... Bet kas jau susidūrė, tie mane supranta...


Už Šiaulius

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai