Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2019 Sausio 22 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

ŽTK pasitvirtino aktualias 2018 m. Europos Komisijos iniciatyvas

2017 m. gruodžio 13 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (toliau - Komitetas) pasitvirtino aktualiausias žmogaus teisių užtikrinimo požiūriu iniciatyvas, kurias 2018 m. ketina pateikti Europos Komisija.

Kaip ir ankstesniais metais, Komitetas toliau svarstys  pasiūlymus dėl veiksmingos migracijos politikos įgyvendinimo ir bendros prieglobsčio sistemos tobulinimo.

Taip pat, Komitetas tęs  pasiūlymų dėl bendros skaitmeninės rinkos sukūrimo svarstymą. Komiteto nuomone, svarbu sukurti efektyviai veikiančius mechanizmus, leidžiančius kovoti su netikra informacija, neapykantą ir terorizmą skatinančiu turiniu, platinamu interneto platformose, o taip pat užtikrinti  privatumą, duomenų apsaugą ir vartotojų teises.

Vienas iš EK prioritetų -  sukurti saugumo sąjungą, todėl 2018 m. tikimąsi sulaukti teisės aktų  pasiūlymų dėl ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumo bei pasiūlymų gerinti tarpvalstybinę teisėsaugos institucijų prieigą prie elektroninių įrodymų. Komitetas taip pat domėsis Europos prokuratūrai suteikiamų įgaliojimų apimtimi.

Socialinėje srityje, Komitetas svarstys pasiūlymus dėl  Europos darbo inspekcijos steigimo, Europos socialinio draudimo numerio sistemos įvedimo bei darbuotojų informavimo direktyvos peržiūros.

Komitetas nuomone,  visuomenėje kylančias problemas reikia spręsti kuo arčiau piliečių, todėl priimant teisės aktus ES lygiu svarbu laikytis subsidiarumo, proporcingumo bei geresnio reglamentavimo principų, kad būtų imamasi veiksmų tik tose srityse, kurios sukuria pridėtinę vertę.  Komitetas pritaria EK siekiui puoselėti bendras ES valstybes nares jungiančias vertybes ir svarstys  iniciatyvas, kuriomis bus siekiama sustiprinti demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines teises.

 

Parengė

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Rūta Ragaliauskienė, tel. (8 5) 239 6821, el. p. ruta.ragaliauskiene@lrs.lt..


Už Šiaulius

2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai