Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Birželio 24 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Šiauliams - 781

AValerijus Simulik

Mūsų gimtieji Šiauliai pasitinka 781-ąjį rudenį, į gimtadienio šventę sukviesdami ne tik miestiečius, bet ir kitus plačiai po skirtingas vietas išsibarsčiusius kraštiečius. Būdami vieno miesto vaikai, jauskitės atsakingi už tą vietą, už jos istoriją, kultūrą ir žmones, nes gimtinėje visa ko pradžia- šaknys, žemė, dangus, iš čia išauga tauta. Pasak Vydūno, ,,asmenybė negali būti visapusiška be ryšio su tauta. Tik per tautos dvasią žmogaus sąmonė atsiskleidžianti moksle, mene, moralėje.“ Išlikite vieningi, kantrūs ir išmintingi, o siekiai tegu visada pralenks laimėjimus.

Šviesios, gražios ir prasmingos šventės.

LR Seimo narys, Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas Valerijus Simulik


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai