Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Birželio 24 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Tegyvuoja naujoji valdančioji dauguma!

Panašu, kad per kelis mėnesius Šiauliuose gerokai pasikeitė politinė situacija. Gegužės pabaigoje pagaliau patvirtinta dar kovą dramatiškai „pramesta“ 2016 metų  mero Artūro Visocko veiklos ataskaita parodė labai įdomią situaciją miesto taryboje.

Tiems, kurie atidžiai nesekė įvykių, priminsiu – kovo 30 dieną Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai pritarė tik 13 tarybos narių, net 12 - tą kartą susilaikė. Gegužės 25 dieną tarybos posėdyje už mero ataskaitą balsavo jau 18 tarybos narių, 5 balsavo prieš, 4 susilaikė. Nuomonė pasikeitė dėl gautos „papildomos informacijos“?

Visai nesistebėčiau ir nekritikuočiau keičiančių nuomonę. Tiek realiam, tiek politiniame gyvenime pasitaiko visko – išgirsti naujų argumentų, pamatai naujas aplinkybes, kurių iki šiol nebuvai įvertinęs. Galų gale, diskusijoje pamatai, kad geriau daryti atvirkščiai, nei galvojai iki šiol. Tačiau ši situacija kiek kitokia.

Tarp dviejų mano įvardintų datų yra įsispraudusi ir dar viena, ne mažiau reikšminga. Dar vasario mėnesį merui A.Visockui apkalta grasinęs socialdemokratas J. Sartauskas balandžio 20 dieną tapo vicemeru. Įvairiais epitetais į abi puses svaidęsi  Sartauskas ir Visockas sėdo prie bendro Šiaulių vairo. Kartu ėmėsi atsakomybės už gyvenimo kokybę Šiauliuose.

Ir štai, stebuklas – po mėnesio už mero ataskaitą jau draugiškai balsavo keturi socialdemokratai, iki tol aršiai kritikavę merą, o kolegą Domą Griškevičių net pašalinę už „kolaboravimą“ su Visocku iš partijos – Šiaulių skyriaus pirmininko pavaduotojai J.Sartauskas, G. Vyšniauskas, Z. Žuklijienė bei skyriaus pirmininko žmona J. Žakarienė.

Taigi, partijos bičiuliai, už palaikymą merui iš partijos išmetę bičiulį Domą, dabar jau patys praragėjo. Ir praregėjimas greičiausiai susijęs su „papildoma informacija“ apie mero veiklą vicemero kėdės pavidalu. Matyt, toks svarus  „argumentas“ vertas tos atsakomybės, kurios teks imtis kartu su meru už visą jo veiklą.

Kita vertus – kaip jaučiasi meras, taip aršiai prieš rinkimus kritikavęs J.Sartauską dėl jo veiklos trūkumų? O gal irgi „praregėjo“ ir dabar per rinkimus A.Visocko žadėtas gėris, grožis ir tiesa jau įgavo J.Sartausko pavidalą? Gal galėtų meras „aiškiai ir žmonėms suprantama kalba“ (kaip žadėjo visiems per rinkimus) pasakyti – kodėl J.Sartauskas, kuris buvo toks blogas, staiga pasidarė vertas mero pavaduotojo kėdės? Negi vien dėl to, kad būtų patvirtinta mero veiklos atskaita? O gal kaina dar didesnė ir sulauksime dar daugiau keistų situacijų, kuriuose Šiaulių socialdemokratai dės savo parašą po mero sprendimais.

Bet kokiu atveju – sveikinu naują valdančiąją daugumą, kuriai teks kartu atsakyti už situaciją Šiauliuose. Sveikinu socialdemokratus, kurie dabar jau turi ne tik du vicemerus, bet ir merą, kuris pagaliau baigė formuoti savo komandą. Taigi, gerbiami Šiaulių vadovai, laikas pagaliau  pradėti darbus!

Visuomeninio judėjimo "Už Šiaulius" pirmininkas, LR Seimo narys Valerijus Simulik


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai