Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Birželio 24 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Posėdis Europos Parlamente

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas. Tokia tema šiandien turime posėdį bei debatus Europos Parlamente. 2016 m. kilo rimtų išbandymų pagrindinėms teisėms ir vertybėms, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Įvykiai valstybėse narėse parodė, kad ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų vertybių ir teisių laikymosi nereikėtų laikyti savaime suprantamu reiškiniu. Vis didesnis dėmesys skiriamas pozicijų derinimui su nacionaliniais parlamentais.


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai