Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Birželio 24 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Konkurso “Aš lyderis” nugalėtojai

Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau ir tapti kažkuo didesniu - tuomet tu esi tikras lyderis (John Quincy Adams).

2005 me­tais kilo gra­ži idė­ja pa­gerb­ti ir pa­ska­tin­ti ak­ty­viau­sius Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų mo­ki­nius, ši tradicija tęsiama iki šiol. Džiugu, kad jau tryliktus metus iš eilės apdovanojami Šiaulių mies­to mokyklų lyderiai konkurso “Aš lyderis” nugalėtojai.

Nuoširdus AČIŪ mokykloms, Šiaulių miesto švietimo skyriui už jaunųjų lyderių paiešką ir ugdymą.


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai