Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Ar reikalingas Lietuvai Nacionalinis komercinis bankas ?

Ar reikalingas Lietuvai Nacionalinis komercinis bankas ?

Naujosios sąjungos (socialliberalų) atstovas Seime Valerijus Simulik kartu su kitų partijų atstovais užregistravo Seimo nutarimą pavedanti Vyriausybei, kaip valstybės turto savininko funkcijas įgyvendinančiai institucijai, iki 2009 m. gegužės 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui teisės aktų projektus Nacionaliniam komerciniam bankui steigti. Banko steigimo iniciatoriai mano, kad reikėtų išnagrinėti galimybę dėl Nacionalinio komercinio banko (NKB) steigimo tikslingumo, reorganizuojant šiuo metu valstybės kontroliuojamą Turto banką.
Seimo narys Valerijus Simulik įsitikinęs, kad naujasis Nacionalinis komercinis bankas labai reikalingas smulkiesiems verslininkams, nes krizės metu Seimas ir Vyriausybė turi padėti savo piliečiams, jeigu privatūs bankai negali atlikti savo funkcijų pilna apimtimi. Lietuvos Vyriausybė, sekdama ES šalių senbuvių pavyzdžiu, turi ne tik gąsdinti krize, bet ir užimti aktyvią ekonomikos skatinimo poziciją, nebijoti skolintis ir investuoti į ūkį.Seimas ir Vyriausybė privalo imtis iniciatyvos ir steigti Nacionalinį komercinį banką, kuris kredituotų Lietuvos įmones bei gyventojus.
Krizės metais Seimas neturi išlikti pasyviu stebėtoju. Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio įgyvendinimą, kai ,,valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei" ir atsižvelgdamas į tai, kad veikia lito patikimumo įstatymas ir savarankiškos pinigų politikos įgyvendinimui finansų krizės metu nepakanka finansinių instrumentų ir suprasdamas būtinybę gaivinti ekonominį nuosmukį patiriantį ūkį bei užtikrinti racionalų ūkio gaivinimui skolintų lėšų panaudojimą, Lietuvos Respublikos Seimas turėtų skubiai steigti Nacionalinį komercinį banką, kuris padėtų kredituoti Lietuvos ūkio atsigavimą ir apribotų šalyje veikiančių komercinių bankų įtaką pinigų politikoje, mano Naujosios sąjungos (socialliberalų) atstovas Seime Valerijus Simulik.
Sunkmečio metais valstybės ekonominę politiką tiesiogiai realizuojantis Nacionalinis komercinis bankas: pigiau ir kryptingiau kredituotų smulkų ir vidutinį verslą; perskolintų su minimaliomis palūkanomis tarptautinėse rinkose pasiskolintas lėšas verslui gaivinti; valdytų numatomą kurti bankų stabilizavimo fondą; taptų valstybinio sektoriaus įmonių ir įstaigų lėšų laikytoju; taptų realia alternatyva fizinių asmenų indėliams saugoti.
Mes, Seimo nariai, matome ir girdime, kad vis daugiau mūsų visuomenės narių palaiko Nacionalinio komercinio banko įkūrimo reikalingumą. Juk Lietuvos gyventojams neretai svarbu net tik indėlio palūkanos, o tai, kad jo indėlis būtų saugus. Mes manome, jog visiškai neblogai būtų, jei piliečiams atsirastų teisė rinktis - ar savo lėšas atiduoti komerciniams bankams, gaunant didesnes palūkanas ar už mažesnes palūkanas indėlį patikėti Nacionaliniam komerciniam bankui.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai