Valerijus Simulik Valerijus Simulik
2018 Gruodžio 13 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Migla į akis – problemoms ir klaidoms paslėpti

Valerijus SIMULIK,

Seimo narys

Parlamentinėms išlaidoms - vienas centas

Esu išrinktas šiauliečių, visada klausausi ir girdžiu, ką kalba, ką mano ir galvoja, kaip vertina vieną ir kitą reiškinį, faktą, sprendimą paprasti žmonės. Ir tai nėra joks stebuklas: rinkėjai, o ne Seimo pirmininkas, ne Vyriausybės galva yra mano darbdaviai.

Stengiuosi aiškiai ir nedviprasmiškai atsakyti į rinkėjų klausimus. Šiomis savaitėmis ne kartą teko atsakinėti į vieną klausimą: kaip aš naudoju parlamentinei veiklai skirtas lėšas, ar aš esu už šių lėšų sumažinimą, su kokiu automobiliu važinėju?

Dėl automobilio: važinėju savo automobiliu, pagamintu prieš septynerius metus.

Praėjusią savaitę įregistravau Seimo statuto pataisą, kuria siūlau parlamentinėms išlaidoms kiekvienam Seimo nariui per mėnėsį skirti po 1 centą. Manau, kad Seimo nariai gauna pakankamai gerą atlyginimą, kad bent vienus metus atsisakytų parlamentinių lėšų.

Ne sumažinti 35 procentais, ne sumažinti 15 ar 10 procentų, tūkstančiu ar dviem tūkstančiais litų, bet palikti kiekvienam Seimo nariui po vieną centą per mėnesį ir vieną karta baigti diskusijas.

Baigti diskusijas, kurios sąmoningai pakurstytos ir kurstomos Vyriausybės, Seimo valdančiosios daugumos, taip bandant pridengti kur kas svarbesnes visai valstybei ir jos žmonėms problemas, pačios valdžios klaidas ir negebėjimą suvaldyti ekonominės situacijos.

Pasiūliau kiekvienam Seimo nariui skirti po vieną centą, nes manau, kad visas šis cirkas skirtas nukreipti sunkmetį patiriančių Lietuvos žmonių dėmesį nuo išties svarbių procesų ir faktų, lemiančių ir lemsiančių, kaip gyvensime.

Vienas centas - ir diskusijos baigtos, užtenka žmonėms miglą į akis pūsti. Einam prie rimtesnių problemų, nuo kurių bandoma slėptis migla.

Vietoj atsakymų - vandens patrankos

Kodėl šalyje nemažėja biurokratijos, ministerijų valdininkų? Valdininkija stovi kaip stovėjusi, nors apie Saulėlydžius ne viena pasaka sukurta. Kalbu ne apie eilinius valstybės tarnautojus, o apie išsipūtusią biurokratiją, kuri niekam neatsiskaito ir niekam neužkliūna - net valdantiesiems, didiesiems taupytojams.

Šią savaitę Seime pradėtas svarstyti biudžeto projektas. Sunkiai gyvenantiems Lietuvos žmonėms žadamas skurdas, jau šiuo metu skurstantiesiems - dar didesnis skurdas.

Norima mažinti pensijas, atlyginimus, kitas socialines išmokas, bedarbių pašalpas, mirties atveju mokamas išmokas. Ir valdantieji negali ir nenori atsakyti į klausimą, kaip reikės žmonėms išgyventi.

O bankų savivalė ir valdžios priklausomybė nuo bankų, stambiojo šalies kapitalo? Aukštojo mokslo reforma, kuri ne vieną jauną žmogų pastūmėjo į bankų glėbį, pasmerkė skurdui?

Kodėl yra naikinamas lietuviško kapitalo verslas, t.y. vidutinės ir smulkiosios įmonės, atsidūrusios ties bankroto riba? Lieka tik monopolininkai arba užsienio kapitalo įmonės. Kam tai naudinga?

Kas bus po atominės elektrinės uždarymo, kiek mokėsime už elektrą, kas vyksta elektros energijos prekybos rinkoje, kai jau dabar aišku, kad elektros energija bus perkama per tarpininkus, neslepiančius ryšių ir partinės priklausomybės konservatoriams? Kodėl slepiama informacija apie tarpininkus?

Vietoj atsakymų valdantieji siūlo nupirkti dvi vandens patrankas už tris milijonus litų - nepatenkintiems valdžia vaikyti. Nepatinka valdžia ir jos migla - bus patrankų, kurioms pinigų valdžia neketina taupyti.


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Už Šiaulius

Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai